Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PROFIL

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len “FNsP Nové Zámky”) je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákona o verejnom obstarávaní”) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. FNsP Nové Zámky je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác zabezpečuje FNsP Nové Zámky na oddelení verejného obstarávania.


Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

˃ Profil verejného obstarávateľa

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

˃ Zákazky vo vestníku verejného obstarávania

˃ Zákazky elektronického trhoviska

˃ Zákazky s nízkou hodnotouPOVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE


UVO SÚHRNNÉ SPRÁVY FNSP NZ

ZVEREJNENÉ OBJEDNÁVKY

ZVEREJNENÉ FAKTÚRY

PROFIL

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len “FNsP Nové Zámky”) je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákona o verejnom obstarávaní”) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. FNsP Nové Zámky je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác zabezpečuje FNsP Nové Zámky na oddelení verejného obstarávania.


Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

˃ Profil verejného obstarávateľa

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

˃ Zákazky vo vestníku verejného obstarávania

˃ Zákazky elektronického trhoviska

˃ Zákazky s nízkou hodnotou


Povinne zverejňované informácie:

˃ UVO súhrnné správy FNsP NZ

˃ Zverejnené objednávky

˃ Zverejnené faktúry

CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV FNsPNZ AKO OBJEDNÁVATEĽ

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV FNsPNZ AKO DODÁVATEĽ

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PROFIL FNsPNZ

UVO – úrad v oblasti verejného obstarávania je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania.


Verejné obstarávanie

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

Predmet výzvy:Dátum zverejnenia:Ponuku predložit do:– časDokumenty:
Dodávka germicídnych žiaričov a spínacích hodín03.06.202118.06.202110:00Stiahnuť
Nábytok pre dve oddelenia FNsP Nové Zámky01.07.202113.07.202110:00Stiahnuť
Poskytovanie služby: Pripojenie do siete Internet na obdobie 12 mesiacov21.07.202128.07.202110:00Stiahnuť
Akceptácia platobných kariet prostredníctvom platobného terminálu06.07.202119.07.202110:00Stiahnuť
Zariadenie pre dávkovanie a monitorovanie podávaného plynu oxidu dusnatého04.07.202120.07.202110:00Stiahnuť
Pojazdné vozíky27.07.202130.07.202110:00Stiahnuť
Transportné vozíky na sterilizačné kontajnery27.07.202130.07.202110:00Stiahnuť
Prístroj na skríning sluchu u novorodencov 28.07.202105.08.202110:00Stiahnuť
Zariadenie na ohrievanie mliečnych dávok a pasterizáciu materského mlieka29.07.202106.08.202110:00Stiahnuť
Novorodenecká postieľka s vyhrievaným matracom29.07.202106.08.202110:00Stiahnuť
Dvojkrídlové bezpečnostné dvere03.08.202113.08.202124:00Stiahnuť
Laboratórny binokulárny mikroskop05.08.202112.08.202110:00Stiahnuť
Projektová dokumentácia pre Neurologickú JIS13.08.202120.08.202110:00Stiahnuť
Kardiotokografický prístroj05.08.202113.08.202110:00Stiahnuť
Zariadenie pre dávkovanie a monitorovanie podávaného plynu oxidu dusnatého19.08.202130.08.202110:00Stiahnuť
Poistenie profesijnej zodpovednosti lekárov a zdravotníckych pracovníkov na obdobie 24 mesiacov03.09.202108.09.202109:00Stiahnuť
Dodávka a inštalácia konvektomatu s príslušenstvom20.09.202128.09.202109:00Stiahnuť
24 – hodinová pH-metria06.09.202117.09.202109:00Stiahnuť
MRI kompatibilná dokovacia stanica na injekčné dávkovače určená do MRI prostredia09.09.202116.09.202110:00Stiahnuť
Rekonštrukcia plochých strešných plášťov na budovách FNsP Nové Zámky10.09.202124.09.202124:00Stiahnuť
Endoskop na Urologickú kliniku FNsP NZ10.09.202124.09.202124:00Stiahnuť
Kovový a antikorový nábytok na dve oddelenia FNsP Nové Zámky14.09.202124.09.202124:00Stiahnuť
Zabezpečenie prenájmu HW vybavenia a poskytovanie DICOM zobrazovacích a komunikačných služieb20.09.202127.09.202110:00Stiahnuť
Server pre NIS APOSK – pre FNsP Nové Zámky23.09.202130.09.202109:00Stiahnuť
EDC Plus Model B sušiaci kabinet, plus adaptér23.09.202105.10.202110:00Stiahnuť
Ultrazvukový prístroj pre vyšetrenie novorodencov24.09.202106.10.202110:00Stiahnuť
Zabezpečenie auditu kybernetickej bezpečnosti28.09.202108.10.202110:00Stiahnuť
Dodávka a inštalácia konvektomatu s príslušenstvom30.09.202107.10.202110:00Stiahnuť
Prístrojové vybavenie pre pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti30.09.202108.10.202112:00Stiahnuť
Pulzný oxymeter04.10.202111.10.202110:00Stiahnuť
Motodlaha04.10.202111.10.202110:00Stiahnuť
Monitorovaná klimatizácia04.10.202111.10.202110:00Stiahnuť
Zabezpečenie IT priestorov 04.10.202112.10.202110:00Stiahnuť
EDC Plus Model B sušiaci kabinet, plus adaptér05.10.202111.10.202110:00Stiahnuť
Bronchoskop 08.10.202115.10.202110:00Stiahnuť
Služba – dohľadové centrum kybernetickej bezpečnosti (Prílohy k výzve budú odoslané e-mailom na vyžiadanie.)26.10.202103.11.202110:00Stiahnuť
Monitorovaná klimatizácia28.10.202103.11.202110:00Stiahnuť
Externý výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti03.11.202115.11.202110:00Stiahnuť
Prístroj na funkčné vyšetrenie pľúc03.11.202110.11.202110:00Stiahnuť
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Pre zvýšený záujem o očkovanie tu budeme pre vás aj ďalšie soboty