Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PROFIL

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len “FNsP Nové Zámky”) je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákona o verejnom obstarávaní”) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. FNsP Nové Zámky je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác zabezpečuje FNsP Nové Zámky na oddelení verejného obstarávania.


Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

˃ Profil verejného obstarávateľa

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

˃ Zákazky vo vestníku verejného obstarávania

˃ Zákazky elektronického trhoviska

˃ Zákazky s nízkou hodnotouPOVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE


UVO SÚHRNNÉ SPRÁVY FNSP NZ

ZVEREJNENÉ OBJEDNÁVKY

ZVEREJNENÉ FAKTÚRY

PROFIL

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len “FNsP Nové Zámky”) je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákona o verejnom obstarávaní”) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. FNsP Nové Zámky je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác zabezpečuje FNsP Nové Zámky na oddelení verejného obstarávania.


Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

˃ Profil verejného obstarávateľa

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

˃ Zákazky vo vestníku verejného obstarávania

˃ Zákazky elektronického trhoviska

˃ Zákazky s nízkou hodnotou


Povinne zverejňované informácie:

˃ UVO súhrnné správy FNsP NZ

˃ Zverejnené objednávky

˃ Zverejnené faktúry

CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV FNsPNZ AKO OBJEDNÁVATEĽ

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV FNsPNZ AKO DODÁVATEĽ

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PROFIL FNsPNZ

UVO – úrad v oblasti verejného obstarávania je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania.


Verejné obstarávanie

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

A PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE
Predmet výzvy:Dátum zverejnenia:Ponuku predložit do:– časDokumenty:
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Zmena termínu12.04.202422.04.202410:00Stiahnuť
Systémová podpora systému HUMANET19.04.202426.04.202410:00Stiahnuť
Gáza na obdobie 12 mesiacov16.02.202423.02.202411:00Stiahnuť
Súprava infúzna a súprava transfúzna na obdobie 12 mesiacov15.02.202422.02.202410:00Stiahnuť
Externý výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti08.02.202415.02.202410:00Stiahnuť
Kompletná dodávka a montáž racku s výbavou a sieťových zásuviek pre 3. a 4. poschodie monobloku (východ), bez optickej časti a štruktúrovanej kabeláže08.09.202223.09.202211:00Stiahnuť
Server pre NIS MEDEA19.01.202425.01.202410:00Stiahnuť
Vata na obdobie 12 mesiacov19.12.202310.01.202410:00Stiahnuť
Klimatizačné zariadenia01.12.202311.12.202314:00Stiahnuť
Zmluvný servis a prevádzková podpora pre zariadenie iCT13.10.202319.10.202310:00Stiahnuť
Podložka pod chorých absorpčná na obdobie 12 mesiacov05.10.202313.10.202310:00Stiahnuť
Plienky pre dospelých19.09.202326.09.202311:00Stiahnuť
Injekčná a inzulínová striekačka19.09.202326.09.202310:00Stiahnuť
Dodávka čistiacich prostriedkov18.08.202328.08.202310:00Stiahnuť
Podpora a poskytovanie služieb a systémovej podpory Komplexného informačného systému pre zabezpečenie ekonomickej a prevádzkovej agendy15.06.202321.06.202310:00Stiahnuť
Operačné a pacientske prádlo05.05.202315.05.202311:00Stiahnuť
Zmluvný servis a prevádzková podpora zariadenia MEDICAL 16.03.202324.03.202310:00Stiahnuť
Zmluvný servis zdravotníckej techniky značky MAQUET 14.03.202321.03.202310:00Stiahnuť
Systémová podpora programového vybavenia HUMANET02.03.202321.03.202310:00Stiahnuť
Nábytok do zdravotníckeho zariadenia22.02.202307.03.202310:00Stiahnuť
Výmena zvončekov s digitálnym dvojvodičovým komunikačným audio systémom v bytovkách FNsP Nové Zámky na ul. Zdravotnícka03.02.202315.02.202310:00Stiahnuť
Redon sety na obdobie 12 mesiacov10.11.202213.01.202311:00Stiahnuť
Gáza na obdobie 12 mesiacov09.11.202222.11.202210:00Stiahnuť
Vata na obdobie 12 mesiacov09.11.202223.11.202211:00Stiahnuť
Antibakteriálne odevy z Microfiber-zamestnanecké prádlo na obdobie 12 mesiacov21.10.202210.11.202210:00Stiahnuť
Dodávka saponátov a odmasťovacích prostriedkov – strojové umývanie – na obdobie 12 mesiacov23.08.202205.09.202211:00Stiahnuť
Súprava infúzna11.08.202205.09.202210:00Stiahnuť
Ultrasonografický prístroj 1 ks na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku02.08.202212.08.202211:00Stiahnuť
Kancelárske, konferenčné stoličky, kreslá – na obdobie 12 mesiacov21.07.202205.08.202210:00Stiahnuť
Tlačivá na obdobie 12 mesiacov12.07.202220.07.202210:00Stiahnuť
Podložka pod chorých absorpčná – na obdobie 12 mesiacov06.07.202222.07.202210:00Stiahnuť
Formaldehydový sterilizátor – 1ks na Oddelenie centrálnej sterilizácie07.07.202225.07.202211:00Stiahnuť
Zabezpečenie supervíznej podpory NIS Medea + FONS Openlims24.06.202230.06.202210:00Stiahnuť
Podložka pod chorých absorpčná na obdobie 12 mesiacov17.06.202227.06.202210:00Stiahnuť
Injekčná a inzulínová striekačka na obdobie 12 mesiacov17.06.202227.06.202211:00Stiahnuť
Automatický softvér pre vyhodnotenie multimodalitného CT zobrazenia02.06.202222.06.202210:00Stiahnuť
Plienky pre dospelých veľkosť L na obdobie 12 mesiacov25.05.202231.05.202212:00Stiahnuť
Ihla jednorazová na obdobie 12 mesiacov25.05.202231.05.202211:00Stiahnuť
Dodávka informačného systému – komplexný personálno-mzdový program08.04.202212.04.202210:00Stiahnuť
Operačné lampy na COS – 3 ks08.04.202222.04.202210:00Stiahnuť
Dezinfekčné zariadenie s UV svetlom s germicídnou vlnou08.04.202222.04.202211:00Stiahnuť
4K endoskopická zostava na ORL – 1 ks08.04.202220.04.202211:00Stiahnuť
Vata na obdobie 6 mesiacov30.03.202207.04.202211:00Stiahnuť
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov01.04.202208.04.202210:00Stiahnuť
Redon sety22.03.202230.03.202211:00Stiahnuť
Gáza na obdobie 6 mesiacov22.03.202230.03.202211:00Stiahnuť
Deratizačné a dezinsekčné služby v zdravotníckom zariadení03.02.202209.02.202210:00Stiahnuť
Kombinovaný utrazvukovo – balistický intrakorporálny litotriptor30.12.202114.01.202210:00Stiahnuť
Ultrasonografické prístroje bezdrôtové v počte 2 ks23.12.202110.01.202210:00Stiahnuť
Prístroj na funkčné vyšetrenie pľúc03.11.202110.11.202110:00Stiahnuť
Externý výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti03.11.202115.11.202110:00Stiahnuť
Monitorovaná klimatizácia28.10.202103.11.202110:00Stiahnuť
Služba – dohľadové centrum kybernetickej bezpečnosti (Prílohy k výzve budú odoslané e-mailom na vyžiadanie.)26.10.202103.11.202110:00Stiahnuť
Bronchoskop 08.10.202115.10.202110:00Stiahnuť
EDC Plus Model B sušiaci kabinet, plus adaptér05.10.202111.10.202110:00Stiahnuť
Zabezpečenie IT priestorov 04.10.202112.10.202110:00Stiahnuť
Monitorovaná klimatizácia04.10.202111.10.202110:00Stiahnuť
Motodlaha04.10.202111.10.202110:00Stiahnuť
Pulzný oxymeter04.10.202111.10.202110:00Stiahnuť
Prístrojové vybavenie pre pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti30.09.202108.10.202112:00Stiahnuť
Dodávka a inštalácia konvektomatu s príslušenstvom30.09.202107.10.202110:00Stiahnuť
Zabezpečenie auditu kybernetickej bezpečnosti28.09.202108.10.202110:00Stiahnuť
Ultrazvukový prístroj pre vyšetrenie novorodencov24.09.202106.10.202110:00Stiahnuť
EDC Plus Model B sušiaci kabinet, plus adaptér23.09.202105.10.202110:00Stiahnuť
Server pre NIS APOSK – pre FNsP Nové Zámky23.09.202130.09.202109:00Stiahnuť
Zabezpečenie prenájmu HW vybavenia a poskytovanie DICOM zobrazovacích a komunikačných služieb20.09.202127.09.202110:00Stiahnuť
Kovový a antikorový nábytok na dve oddelenia FNsP Nové Zámky14.09.202124.09.202124:00Stiahnuť
Endoskop na Urologickú kliniku FNsP NZ10.09.202124.09.202124:00Stiahnuť
Rekonštrukcia plochých strešných plášťov na budovách FNsP Nové Zámky10.09.202124.09.202124:00Stiahnuť
MRI kompatibilná dokovacia stanica na injekčné dávkovače určená do MRI prostredia09.09.202116.09.202110:00Stiahnuť
24 – hodinová pH-metria06.09.202117.09.202109:00Stiahnuť
Dodávka a inštalácia konvektomatu s príslušenstvom20.09.202128.09.202109:00Stiahnuť
Poistenie profesijnej zodpovednosti lekárov a zdravotníckych pracovníkov na obdobie 24 mesiacov03.09.202108.09.202109:00Stiahnuť
Zariadenie pre dávkovanie a monitorovanie podávaného plynu oxidu dusnatého19.08.202130.08.202110:00Stiahnuť
Kardiotokografický prístroj05.08.202113.08.202110:00Stiahnuť
Projektová dokumentácia pre Neurologickú JIS13.08.202120.08.202110:00Stiahnuť
Laboratórny binokulárny mikroskop05.08.202112.08.202110:00Stiahnuť
Dvojkrídlové bezpečnostné dvere03.08.202113.08.202124:00Stiahnuť
Novorodenecká postieľka s vyhrievaným matracom29.07.202106.08.202110:00Stiahnuť
Zariadenie na ohrievanie mliečnych dávok a pasterizáciu materského mlieka29.07.202106.08.202110:00Stiahnuť
Prístroj na skríning sluchu u novorodencov 28.07.202105.08.202110:00Stiahnuť
Transportné vozíky na sterilizačné kontajnery27.07.202130.07.202110:00Stiahnuť
Pojazdné vozíky27.07.202130.07.202110:00Stiahnuť
Zariadenie pre dávkovanie a monitorovanie podávaného plynu oxidu dusnatého04.07.202120.07.202110:00Stiahnuť
Akceptácia platobných kariet prostredníctvom platobného terminálu06.07.202119.07.202110:00Stiahnuť
Poskytovanie služby: Pripojenie do siete Internet na obdobie 12 mesiacov21.07.202128.07.202110:00Stiahnuť
Nábytok pre dve oddelenia FNsP Nové Zámky01.07.202113.07.202110:00Stiahnuť
Dodávka germicídnych žiaričov a spínacích hodín03.06.202118.06.202110:00Stiahnuť
Zápisnica z prípravných trhových konzultácií – Dezinfekčné prostriedky pre FNSP Nové Zámky20.07.202226.07.202200:00Stiahnuť
Výzva na prípravné trhové konzultácie – Dezinfekčné prostriedky pre FNSP Nové Zámky15.02.202204.03.2022do polnociStiahnuť
Súprava infúzna a súprava transfúzna10.02.202224.02.202211:00Stiahnuť
Gáza10.02.202224.02.202211:00Stiahnuť
Uzavretý vákuový odberový systém krvi01.02.202221.02.202211:00Stiahnuť
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021