Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV A NÁVŠTEVYURGENTNÉ A ŽIVOT OHROZUJÚCE STAVY

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

tiesňová linka: 112

Po-Ne nepretržite

V prípade ohrozenia života je možné volať na tiesňovú linku z akéhokoľvek telefónneho prístroja (mobilný telefón, pevná linka, verejné automaty) v okrese Nové Zámky bez predvoľby a zadarmo. Prístrojové vybavenie Zdravotného operačného strediska umožňuje digitálny záznam tiesňového volania s presným časom a zobrazením telefónneho čísla, z ktorého je tiesňový hovor oznamovaný.

AKÚTNE STAVY – POHOTOVOSŤ

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH

Zdravotnícke centrum, Komárňanská 24, Nové Zámky

Po-Pi 16,00-22,00 hod.,
So-Ne, sviatok 7,00-22,00 hod.
telefón: 035 / 640 0765


AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA PRE DETI A DORAST

Budova pediatrickej kliniky – prízemie vpravo

Po-Pi 16,00-22,00 hod.,
So-Ne, sviatok 7,00-22,00 hod.
telefón: 035 / 642 1827


POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA NA URGENTNOM PRÍJME – ODBORNÉ AMBULANCIE: INTERNÁCHIRURGICKÁÚRAZOVEJ CHIRURGIEGYNEKOLOGICKÁ

Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem)

Po-Pi 15,00-7,00 hod.,
So-Ne, sviatok nepretržite

telefón:


POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA LEKÁRNÍ

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Nové Zámky.
Poskytuje sa každý deň do 22,30 hod.

PRÍJEM DO NEMOCNICE

PRÍJMOVÉ AMBULANCIE – INTERNÁCHIRURGICKÁÚRAZOVEJ CHIRURGIEGYNEKOLOGICKÁ

Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem)


PRÍJMOVÁ AMBULANCIA – PRE DETI A DORAST

Budova pediatrickej kliniky – prízemie


PRÍJÍMACIA KANCELÁRIA – PLÁNOVANÉ HOSPITALIZÁCIE
(ADMINISTRATÍVNY PRÍJEM)

Prízemie monobloku – za výťahmi, pri vchode na klinike FBLR

Po-Pi 7,00-15,00 hod.,
Ne 8,00-10,00 hod.
telefón: 035 / 691 2229

pripravte si: zdravotnú dokumentáciu, občiansky preukaz, kartu poistenca, tel. kontakt na príbuzného


ÚSCHOVA ŠATSTVA (MUŽI, ŽENY) A TREZOR NA CENNOSTI

Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem)

Výdaj odevov: 
Po-Pi 7,00-14,00 hod., So,
Ne, sviatok 9,00-12,00 hod.


NEMOCNIČNÉ KLINIKY A ODDELENIA


NADŠTANDARDNÉ IZBY

POPLATKY

POKLADŇA – POPLATKY NAD RÁMEC STAROSTLIVOSTI HRADENEJ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Prízemie monobloku – pri výťahoch

Po-Pi 7,00-15,00 hod.
telefón: 035 / 691 2888

Platby je možné realizovať v hotovosti alebo pomocou platobnej karty.

Akceptované platobné karty:

MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V-Pay

DOPRAVA

DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Dispečing:   budova vrátnice

Po-Pi  7,00-16,00 hod.

telefón:
počas pracovných hodín dispečingu: 0915 708 221
mimo pracovných hodín (noc, víkendy, sviatky): 0915 708 2230908 159 062

AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ

LEKÁREŇ A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

PREDAJNE

POŽIARNA OCHRANA A BEZPEČNOSŤ


OHLASOVŇA POŽIARU

Vrátnica
Telefónna ústredňa (budova riaditeľstva)

VLASTNÁ OCHRANA

Vrátnica
telefón: 035 / 691 2218

ĎALŠIE INFORMÁCIE

RECEPCIA

Prízemie monobloku – vestibul
Po-Pi 7,00-15,00 hod.
telefón: 035 / 691 2129


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021