JEDÁLNY LÍSTOKobrázok kuchára

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Vedúca nutričná terapeutka OLVaS

Ing. Alžbeta Hercegová
telefón: 035 / 691 2816

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania (OLVaS) vo FNsP Nové Zámky zabezpečuje poskytovanie nezávadnej, biologicky hodnotnej stravy, zodpovedajúcej moderným vedeckým poznatkom a zásadám správnej výživy hospitalizovaným a zamestnancom.


kuchyna03
kuchyna02
kuchyna01


  • Aktuálny
  • Nasledujúci týždeň
  • Prehľad alergénov

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021