JEDÁLNY LÍSTOK


Jedálny lístok – aktuálny týždeň

Špeciálne_diéty – aktuálny týždeň

Jedálny lístok – nasledujúci týždeň

Špeciálne_diéty – nasledujúci týždeň


ODDELENIE LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA

Vedúca nutričná terapeutka OLVaS

Ing. Alžbeta Hercegová
telefón: 035 / 691 2816

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania (OLVaS) vo FNsP Nové Zámky zabezpečuje poskytovanie nezávadnej, biologicky hodnotnej stravy, zodpovedajúcej moderným vedeckým poznatkom a zásadám správnej výživy hospitalizovaným a zamestnancom.FOTO
kuchyna01

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021