Stastne-babatko-stastne-mamicky-a-este-viac-radosti-na-HappyBaby.sk--1200x900.jpg

5 apríla, 2024 Aktuality

Ďakujeme HappyBabySK za nádherné kufríky plné lásky a užitočných drobností, ktoré robia prvý týždeň s našimi malými zázrakmi ešte krajším. 🍼💖

Vďaka týmto skvostným darčekom sme nielenže potešili naše bábätká, ale aj zanechali nezmazateľné dojmy našim mamičkám. 🤱🌟 Od praktických pomôcok po neodolateľné maličkosti, #HappyBaby.sk poskytol mamičkám všetko, čo si mohli len priať pre pohodlný a šťastný začiatok.

V týchto kufríkoch sa skrýva viac ako len veci – je to balík lásky, starostlivosti a podpory pre Vás, novopečené rodiny. 🎁❤️


Ministerka-Dolinkova-na-otvoreni-novej-JIS-na-Neurologickej-klinike-FNsP-NZ-H-1200x900.jpg

22 marca, 2024 Aktuality

Neurologická klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky dnes za prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej slávnostne otvorila novovybudovanú Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Táto moderná jednotka je určená na ošetrenie pacientov s akútnymi neurologickými ochoreniami a predstavuje významný krok vpred v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v regióne.

Ministerka zdôraznila význam investícií do zdravotníckej infraštruktúry a moderných technológií, ktoré sú kľúčové pre zvyšovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov.

Nová jednotka výrazne posilní kapacity nemocnice v oblasti neurológie a zlepší prognózu a kvalitu života pacientov s akútnymi neurologickými stavmi. Zároveň práca s moderným prístrojovým vybavením bude aj motiváciou pre našich lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov zostať pôsobiť v nemocniciach na Slovensku, kde budú mať možnosť ďalšieho profesionálneho rastu,

uviedla ministerka zdravotníctva.

Nová JIS je vybavená šiestimi polohovateľnými a kompletne monitorovanými lôžkami a zabezpečuje špecializovanú starostlivosť pre pacientov v akútnych stavoch, ako sú akútne cievne mozgové príhody, epilepsie, neuromuskulárne ochorenia, nádorové ochorenia či poruchy vedomia. Jednotka sa zameriava na neodkladnú neurologickú starostlivosť a realizáciu komplexných laboratórnych, zobrazovacích a diagnostických vyšetrení, na ktoré nadväzujú liečebné postupy stabilizujúce životne dôležité funkcie.

Neurologická klinika FNsP Nové Zámky, ktorá je teraz domovom tejto špičkovej jednotky, pôsobí ako primárne iktové centrum. V rámci diagnostiky cievnych mozgových príhod sa tu realizuje CT, CT angiografia, perfúzne CT, ako aj MR a MRAG vyšetrenie mozgu a mozgových ciev.

Pre indikovaných pacientov je dostupná intravenózna trombolýza, a v prípade potreby sú pacienti s uzáverom veľkej mozgovej tepny transportovaní do špecializovaných centier.

Okrem akútnej starostlivosti klinika poskytuje aj komplexnú diagnostickú, liečebnú, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť v širokom spektre neurologických ochorení. Je tiež výučbovou základňou pre Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, čím prispieva k výchove novej generácie zdravotníckych pracovníkov.

S otvorením tejto jednotky sa Neurologická klinika FNsP Nové Zámky stáva ešte významnejším hráčom v poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov Nových Zámkov, ale aj pre celý región.

Dovoľte, aby som sa poďakoval Ministerstvu zdravotníctva SR a pani ministerke, keďže celý tento projekt prefinancovala sumou 300 000 €. Zároveň mám pre vás ďalšie tri dobré správy. Ministerstvo zdravotníctva nám schválilo ďalšie finančné prostriedky v rozsahu 940 000 € na ďalšie tri jednotky intenzívnej starostlivosti,

uzavrel JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško, riaditeľ FNsP Nové Zámky.
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021