Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

TELEFÓNNY ZOZNAM – NEMOCNIČNÉ PRACOVISKÁ

Telefónna ústredňa – 035 / 691 2111

priame volanie: 035 / 691 + [klapka]


  • NEMOCNIČNÉ PRACOVISKÁ
  • RIADITEĽSTVO A HOSPODÁRSKO-TECHNICKÉ ÚSEKY
  • OSTATNÉ ZARIADENIA V AREÁLI NEMOCNICE
  • DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

URGENTNÝ PRÍJEM 1. TYPU

NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA


CENTRÁLNA STERILIZÁCIA

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

PATOLOGICKÉ ODDELENIE


CENTRÁLNE OPERAČNÉ SÁLY

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA

PEDIATRICKÁ KLINIKA


CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY

NEUROLOGICKÁ KLINIKA

PNEUMOLOGICKÉ ODDELENIE


DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA

KLINIKA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE


GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ CENTRUM

ODDELENIE KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE


GERIATRICKÉ A DOLIEČOVACIE ODDELENIE

ODDELENIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE

UROLOGICKÁ KLINIKA


GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA

ODDELENIE LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA

ÚSTAV HEMATOLÓGIE


CHIRURGICKÁ KLINIKA

ODDELENIE ÚRAZOVEJ CHIRURGIE

ÚSTAV KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE


KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

OFTALMOLOGICKÉ ODDELENIE

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA


KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA II.

ORTOPEDICKÁ KLINIKA


VEREJNÁ LEKÁREŇ

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021