Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PROFESNÉ SPOLOČNOSTI


Subregionálna lekárska komora

Priestory technického odboru
Predseda: MUDr. Ján Bernát
Telefón: 035 / 6423 002

Členovia rady SRLK:
MUDr. Ján Boldizsár, prezident RLK NITRA
MUDr. Tomáš Kovačic, člen KV RLK Nitra

Kontakt
Subregionálna lekárska komora: 035 / 6401 051, 0905 627 870
Regionálna lekárska komora, Nitra: 0908 781 612

Kontaktná osoba: Eva Reméňová, DiS.art


Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Nové Zámky

Predseda: Doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.
Telefón: 035 / 640 – (sekretariát)


Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek

Prízemie monobloku – pri výťahoch (pokladňa)

Predsedníčka: Mgr. Viera Kučerová (Urgentný príjem, FNsP Nové Zámky)
Telefón: 035 / 691 2467

Administratíva: Dana Baloghová, Iveta Kovácsová
Po-Pi 8,00-15,00 hod.
Telefón: 035 / 691 2888
prihlasovanie vzdelávacích aktivít


Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov

Prezidentka: Lívia Brišková (Oddelenie klin. farmakológie, FNsP Nové Zámky)
Telefón: 035 / 691 2586

Hospodárka: Alžbeta Ružíková (Oddelenie klin. onkológie, FNsP Nové Zámky)
Telefón: 035 / 691 2986

Stránkové hodiny a pracovná činnosť komory:

  • evidencia členstva
  • registrácia členstva
  • vydávanie kreditov
  • hospodárenie

Stránkové hodiny v AB zasadačke:
5. 3. 2020 RK MTP nevydáva kredity v AB zasadačke 5.3.2020
7. 4. 2020 od 14,00 do 16,00 hod.
5. 5. 2020 od 14,00 do 16,00 hod.
9. 6. 2020 od 14,00 do 16,00 hod.


Slovenská komora fyzioterapeutov

Základná organizácia odborov (SOZZaSS)

Budova riaditeľstva

Predsedníčka: Dagmar Kozárová
Telefón: 035 / 691 2269

Administratíva: Katarína Hulalová
Po-Pi 11,00-13,00 hod.
Telefón: 035 / 640 1001, 035 / 691 2161
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021