Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

VEREJNÁ LEKÁREŇ

VEREJNÁ LEKÁREŇ
TELEFÓNNY KONTAKT


VEDÚCA VEREJNEJ LEKÁRNE

Vedúca verejnej lekárne
035 / 691 2184
035 / 642 1874


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


MONOBLOK – VESTIBULVerejná lekáreň FNsP Nové Zámky ponúka svojim zákazníkom široký sortiment liekov, zdravotníckych pomôcok, individuálne pri­pra­vova­ných liekov a doplnkov zdravej výživy. Súčasne v našej ponuke nájdete i kvalitnú zdravotnícku obuv. Radi Vás obslúžime pri 3 pokladniach a ochotne poradíme.


OTVÁRACIE HODINY

Po-Pi   7:30-15:30 hod.

Rozpis pohoto­vostných slu­žieb le­kární v Nitrianskom samosprávnom kraji.


HISTÓRIA A ČLENENIE LEKÁRNE

Verejná lekáreň bola postavená de novo v roku 2017. Zariadenie poskytujúce lekárenskú starostlivosť je rozdelené na viacero častí podľa správnej lekárenskej praxe: oficína, laboratórium, umyvárka, sklad, kancelária.

Oficína je najväčšou časťou. Sú v nej situované 3 pokladne. Dve slúžia na výdaj liekov na recepty a voľný predaj a jedna na voľný predaj. Aby sme vyšli v ústrety klientom, v roku 2018 sme rozšírili výdaj liekov o ďalšiu pokladňu.

Lekáreň ďalej disponuje dvoma skladmi na lieky a zdravotnícke pomôcky. Ešte roku 2017 sme zväčšili sklad na zdravotnícke pomôcky, hlavne na uskladnenie barlí a rehabilitačných pomôcok.

Pripravujeme tiež individuálne pripravované lieky z rôznych špeciálnych surovín. Veľkej obľube sa teší náš kútik so zdravou výživou, hlavne pre intolerantných pacientov. V ponuke máme aj zdravotnícku obuv.


FOTOGALÉRIE A REPORTÁŽE Z PODUJATÍ, OHLASY V MÉDIÁCH
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021