Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

HNIEZDO ZÁCHRANY


INFORMÁCIE

hniezdo-záchrany

Nachádza sa vedľa hlavného vchodu do nemocnice.

HNIEZDO ZÁCHRANY

KOMU JE URČENĚ?

Je určené pre novorodeniatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať, nemá iné možnosti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať. Vaše dieťa dostane šancu.

AKO SA ZAHLASUJE DIEŤATKO?

Matka dieťatka sa nemusí zahlásiť ani inak identifikovať personálu nemocnice. Po vložení dieťatka do inkubátora sa automaticky ozve signál na oddelení, ktorý oznámi, že v inkubátore je dieťatko. Pre dieťatko si po piatich minútach príde personál nemocnice a postará sa oň.

AKÝ JE POSTUP?

1. zdvihnite hore roletu na okne hniezda záchrany

2. otvorte dvierka na inkubátore: stlačte západky na krajoch prednej steny smerom dolu a otvorte dvierka smerom k sebe

3. vložte dieťatko do inkubátora

4.zatvorte inkubátor (priklopením prednej steny späť k inkubátoru) tak, aby zapadli západky, na krajoch prednej steny. Personál nemocnice dostane signál hneď ako sa inkubátor otvorí a o 5 minút sa o dieťa postará.

Po zatvorení inkubátora zatiahnite vonkajšiu roletu dolu.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021