Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

SÚČASNOSŤ NOVOZÁMOCKEJ NEMOCNICE


Sieť zdravotníckych zariadení v okrese ani svojím rozsahom ani priestorovým vybavením nevyhovovala potrebám už začiatkom šesťdesiatych rokov. Preto ešte v roku 1960 po územnej reorganizácii sa prikročilo k spresneniu koncepcie výstavby novej nemocnice. Definitívne schválená celá akcia bola už programovým vyhlásením prvej vlády SR dňa 24.1.1969. Dňa 4.6.1969 bol položený základný kameň Nemocnice s poliklinikou a OHES na Slovenskej ul. v Nových Zámkoch.

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún. V rozľahlom 24-hektárovom areáli bol vybudovaný nasledovný komplex budov: 13 poschodový monoblok s lôžkovými oddeleniami, širšie komplementy so spoločnými vyšetrovacími zložkami, užšie komplementy s operačnými sálami. Na tieto objekty nadväzuje poliklinická časť s detskou lôžkovou časťou. Samostatnými budovami sú administratívna budova, budova hygieny, patológia a súdne lekárstvo, stravovacia prevádzka, práčovňa, doprava s garážami, dielne vlastnej údržby, skladové hospodárstvo, energocentrá a kyslíkové hospodárstvo.

Od roku 1996 dochádza postupne k vzniku kliník a ústavov Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity. Spolupráca s Trnavskou univerzitou bola ukončená v roku 2004.

Od roku 2004 FNsP spolupracuje s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety so sídlom v Bratislave, ktorá má v nemocnici zriadené klinické pracoviská. V roku 2004 bola zriadená Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce sv. Ladislava.

V súčasnosti v rámci nemocnice fungujú:

 • Dermatovenerologická klinika
 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika
 • Chirurgická klinika
 • Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • Klinika vnútorného lekárstva I. a II.
 • Neonatologická klinika
 • Neurochirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Otorinolaryngologická klinika
 • Pediatrická klinika
 • Urologická klinika
 • Ústav hematológie
 • Ústav klinickej mikrobiológie

Odborné programy nemocnice:

 • Kardiovaskulárny program
 • Neonatologický program
 • Onkologický program
 • Gastroenterologický program
 • Spinálny program
 • Traumatologický program so zameraním na polytraumatizmus
 • Intervenčná radiológia
 • Mamologický program

Pracoviská nemocnice spolupracujú na realizácii jednotlivých programov a v mnohých ohľadoch poskytujú špičkovú starostlivosť nielen pre región juhozápadného Slovenska, ale aj pre pacientov z celej Slovenskej republiky. K dispozícii majú špičkovú diagnostiku – magnetickú rezonanciu, špičkové sonografické a endoskopické prístroje, mamografiu, atď.

V roku 2019 má Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 660 lôžok, pričom zdravotnú starostlivosť zabezpečuje na 18 lôžkových oddeleniach, na jednom nelôžkovom oddelení a 10 oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Okrem toho prevádzkuje 60 všeobecných a špecializovaných ambulancií.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021