Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OSTATNÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA V AREÁLI NEMOCNICE  • VYHĽADAŤ LEKÁRA
VYHĽADAŤ LEKÁRA

POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

AMBULANCIA AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DETI A DORAST PRE PEVNÝ BOD NOVÉ ZÁMKY

Detská pohotovosť NZ s.r.o
Odborný zástupca: MUDr. Alena Tamaškovičová

telefón: 035 / 642 1827
e-maill: detskapohotovostnz@gmail.com

Budova pediatrickej kliniky – prízemie vpravo

ORDINAČNÉ HODINY

PO-UT
16:00-22:00
SO-NE, SVIATOK
07:00-22:00

NEŠTÁTNE AMBULANCIE

DETSKÁ KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA – PEDICOR, s.r.o.

MUDr. Roman Haramia
telefón: 035 / 691 2613

Budova pediatrickej kliniky – prízemie

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK
11:30-16:30
STREDA
07:30-16:30
PIATOK
11:30-16:30
NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

LEKÁREŇ A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

VEREJNÁ LEKÁREŇ FNSP

ORTOPEDICKÉ POMÔCKY – NEOPROT, s.r.o.

telefón: 0915 313 756
5. poschodie monobloku – sever

OTVORENÉ

UT-ŠT
09:00-12:00

TECHNICKÁ ORTOPÉDIA – MARKONT-n, s.r.o.
telefón: 0918 371 804
Prízemie monobloku – klinika FBLR

OTVORENÉ

STREDA
07:30-12:00

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. LADISLAVA

telefón: 035 / 691 2605 (sekretariát)
mobil: 0911 656 629

Budova riaditeľstva


SPOJENÁ ŠKOLA – ŠPECIÁLNA ZŠ PRI NEMOCNICI

telefón: 035 / 6400 424

Budova pediatrickej kliniky – prízemie


DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA – Zdravotrans, s.r.o.

telefón:

Dispečing – budova vrátnice

PO-PI
07:00-16:00

OSTATNÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

CENTRUM MAGNETICKEJ REZONANCIE – MEDICÍNA Nové Zámky, s.r.o.

telefón: 035 / 6408 300
e-mail: info@medicinanz.sk

Monoblok – priestory bývalej „zimnej záhrady“ (na prízemí za osobnými výťahmi)

PO-PI
07:00-18:00

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA

telefón:

e-mail: novezamkynts@ntssr.sk

Prízemie monobloku (so samostatným vstupom vedľa hlavného vchodu)

PO, ST-PI
07:00-14:00
UT
07:00-17:00

LABORATÓRIUM KLINICKEJ BIOCHÉMIE – Unilabs Slovensko s. r. o.

telefón:

1. poschodie monobloku (severný trakt)

PO-NE
NEPRETRŽITE

DIALYZAČNÉ STREDISKO – FMC Nové Zámky, s.r.o.

Dialyzačné stredisko – MUDr. Ján Boldizsár

telefón: 035 / 691 2712
1. poschodie v budove pediatrickej kliniky

PO-SO
NEPRETRŽITE
NE
AKÚTNE PRÍPADY

Pracovisko akútnej dialýzy – MUDr. Zoltán Borbély

telefón: 035 / 691 2717
12. poschodie monobloku – západ

Nefrologická ambulancia – MUDr. Marta Drančíková

telefón: 035 / 691 2288
1. poschodie v budove pediatrickej kliniky

PO-PI
07:00-15:00

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SO SÍDLOM V NOVÝCH ZÁMKOCH (HYGIENA)

telefón:

COVID-19:

e-mail: ruvznz@uvzsr.sk

Samostatná budova – Slovenská 13

PO-PI
08:00-14:00

Predajne a občerstvenie v priestoroch nemocnice


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021