Počas sviatku dňa 01.11.2021 bude prebiehať PCR testovanie v čase od 07:30 hod. do 10:30 hod. Aktuálne umiestnenie oddelení

Počas sviatku dňa 01.11.2021 bude prebiehať PCR testovanie v čase od 07:30 hod. do 10:30 hod.


FAKULTNÁ NEMOCNICA

S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKYFAKULTNÁ NEMOCNICA

S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKYPRÁČOVŇA FNSP NZ

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky


PRÁČOVŇA FNSP NZ

CENNÍK


CENTRÁLNASTERILIZÁCIA

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky


CENTRÁLNASTERILIZÁCIA

CENNÍK

23 júla, 2024

Názov ergoterapia pochádza z gréckeho slova ergon „práca“ a therapia „liečenie“. Skrátene povedané je to „liečba prácou“, alebo „pracovná terapia“…

19 júla, 2024

Doc. MUDr. Martin Zima PhD. pracuje v našej nemocnici od roku 1974 …

18 júla, 2024

veľkou radosťou Vám oznamujeme, že FNsP Nové Zámky dostala od mesta Nové Zámky a spoločnosti Bytkomfort s.r.o. finančný dar na zakúpenie …


NÁVŠTEVNÉ HODINYPondelok
Zákaz návštev
Utorok
Zákaz návštev
Streda
Zákaz návštev
Štvrtok
Zákaz návštev
Piatok
Zákaz návštev
Sobota
Zákaz návštev
Nedeľa
Zákaz návštev
Pondelok
14:00 – 16:00 hod.
Utorok
14:00 – 16:00 hod.
Streda
14:00 – 16:00 hod.
Štvrtok
14:00 – 16:00 hod.
Piatok
14:00 – 16:00 hod.
Sobota
14:00 – 16:00 hod.
Nedeľa
14:00 – 16:00 hod.

CENNÍK A ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

poskytovaných FNsP Nové Zámky pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú…


HNIEZDO ZÁCHRANY

Pre novorode­niatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať a nemá iné mož­nos­ti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať…


VEREJNÁ LEKÁREŇ

ponúka svojim zákazníkom široký sortiment liekov, zdravotníckych po­mô­cok, individuálne pri­pra­vova­ných liekov a doplnkov zdravej výživy…


CENTRÁLNY REG. ZMLÚV – OBJEDNÁVATEĽ

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám…


CENTRÁLNY REG. ZMLÚV – DODÁVATEĽ

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám…


ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM

EKS je obrovským kvalitatívnym pozitívnym posunom vo verejnom obstarávaní. Je prirodzené očakávať významné kvantitatívne efekty v zmysle…


TRANSPARENTNÁ NEMOCNICA

FNsP Nové Zámky, podľa ustanovení ods 1, § 9 zákona č. 578/2004 Z. z., pre zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti…


CERTIFIKÁT KVALITY

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky po prvýkrát vo svojej novodobej histórii (11.12.2019) získala certifikát kvality ISO 9001:2015.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane…


Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image


ADRESA

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Slovenská 5587/11A
Nové Zámky 940 34


EMAIL

email@nspnz.sk


TELEFÓN

035 / 6912 111


GPS SÚRADNICE

47.988959, 18.152638


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021