FAKULTNÁ NEMOCNICA

S POLIKLINIKOU

NOVÉ ZÁMKYFAKULTNÁ NEMOCNICA

S POLIKLINIKOU

NOVÉ ZÁMKY


OČKOVACIE CENTRUM

Veľkokapacitné očkovacie centrum Nové Zámky


OČKOVACIE CENTRUM

Veľkokapacitné očkovacie centrum
Nové Zámky


OČKOVACIE CENTRUM

Veľkokapacitné očkovacie centrum Nové Zámky

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Cez víkend sa bude vo VKOC Cisársko – kráľovská historická Jazdiareň očkovať len 1 deň a to v nedeľu 25.7.2021 do 12.00 hod.

Jeden očkovací tím pokračuje aj po 12.00 hod. Náhradníkov a neregistrovaných záujemcov prosíme, aby chodili priebežne počas dňa, najneskôr však do 15.30 hod.

OZNAM OČKOVANIE


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Cez víkend sa bude vo VKOC Cisársko – kráľovská historická Jazdiareň očkovať len 1 deň a to v nedeľu 25.7.2021 do 12.00 hod.

OZNAM OČKOVANIECOVID-19INFORMÁCIE

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky


COVID-19INFORMÁCIE

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Nové Zámky


OTVORILI SMEPRE VÁS!

Centrum postcovidovej starostlivosti


OTVORILI SMEPRE VÁS!

Centrum postcovidovej starostlivosti

22 júla, 2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky v spolupráci s Okresným úradom Nové Zámky a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky…

21 júla, 2021

Cez víkend sa bude vo VKOC Cisársko – kráľovská historická Jazdiareň očkovať len 1 deň a to v nedeľu 25.7.2021 do 12.00 hod. Jeden očkovací tím pokračuje aj po 12.00 hod…

21 júla, 2021

Nie ste zaočkovaný a potrebujete sa otestovať? Odberné miesto pred nemocnicou poskytuje aj odbery pre samoplatcov. Testujeme každý pracovný deň od 07:30 do 11:00 hod. …

CENNÍK A ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

poskytovaných FNsP Nové Zámky pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú…


HNIEZDO ZÁCHRANY

Pre novorode­niatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať a nemá iné mož­nos­ti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať…


VEREJNÁ LEKÁREŇ

ponúka svojim zákazníkom široký sortiment liekov, zdravotníckych po­mô­cok, individuálne pri­pra­vova­ných liekov a doplnkov zdravej výživy…


CENTRÁLNY REG. ZMLÚV – OBJEDNÁVATEĽ

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám…


CENTRÁLNY REG. ZMLÚV – DODÁVATEĽ

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám…


ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM

EKS je obrovským kvalitatívnym pozitívnym posunom vo verejnom obstarávaní. Je prirodzené očakávať významné kvantitatívne efekty v zmysle…


TRANSPARENTNÁ NEMOCNICA

FNsP Nové Zámky, podľa ustanovení ods 1, § 9 zákona č. 578/2004 Z. z., pre zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti…


CERTIFIKÁT KVALITY

FNsP NZ bola akreditovaná SNAS (Slovenskou národnou akreditačnou spoločnosťou) a dňa 11.12.2019 získala certifikát kvality…


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane…


Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image


ADRESA

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Slovenská 11/A,
940 02 Nové Zámky


EMAIL

email@nspnz.sk


TELEFÓN

035 / 6912 111


GPS SÚRADNICE

47.988959, 18.152638


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021