Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

UMELECKÉ DIELA V PRIESTOROCH NEMOCNICE


UMELECKÉ DIELA V PRIESTOROCH NEMOCNICE

Nikto asi nechodí do nemocnice obdivovať umelecké diela, nikto by ich pravdepodobne v nemocnici ani nehľadal. I napriek tomu sú tu prítomné a nenápadne dotvárajú nemocničný areál.

V priestoroch nemocnice sa možno stretnúť s dielami nasledujúcich osobností výtvarného umenia:


Dezider Castiglione

(* 1924, Hlohovec, † 2005, Bratislava) akademický maliar

Študoval na Oddelení výtvarnej výchovy pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u J. Mudrocha, E. Lehotského a G. Mallého, neskôr na Prírodovedeckej fakulte a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako asistent profesora Jána Mudrocha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Sústredil sa na monumentálnu tvorbu v architektúre. Ako prvý na Slovensku skúšal sklobetónovú techniku, medzi prvými uplatnil aj sklenú mozaiku. Venoval sa tiež maľbe, kresbe a grafike. Pre jeho tvorbu je charakteristická konštruktívna, tektonická (uzavretá) skladba kompozícií a cit pre farbu ako poetizujúci prvok.

Zdroj:
Kolektív: Encyklopédia Slovenska. I. zv. A-D. Veda, Bratislava, 1976.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dezider_Castiglione
https://artoteka.sk/bu5.html


Zdravá rodina (1980)

kamenná mozaika
mozaika sa nachádza na priečelí nemocnice, vpravo od hlavného vchodu

Ľudmila Cvengrošová

(* 1937, Radošina) akademická sochárka

Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelení reliéfneho sochárstva u prof. J. Kulicha a R. Pribiša. Je autorkou plastík zo slovenskej národnej histórie. Popri monumentálnych realizáciách sa venuje komornej plastike, medailérskej a keramickej tvorbe. Jej dielom prestupuje záujem o človeka v každodenných ľudských situáciách. Žije v Bratislave.

Zdroj:
Kolektív: Encyklopédia Slovenska. I. zv. A-D. Veda, Bratislava, 1976.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category…
https://www.litcentrum.sk/recenzie/ludmila-cvengrosova-a-davne-slovensko…


Mier mláďatám zeme (1983)

Mier mláďatám zeme (1983)
materiál: epoxyd
plastika je umiestnená pred hlavným vchodom do nemocnice

Siesta (1981)

Siesta (1981)
materiál: ružbažský vápenec
plastika sa nachádza v átriu nemocnice

Ivan Vychlopen

(* 1941, Nové Mesto nad Váhom, † 1998, Bratislava) akademický maliar

Absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. P. Matejka, L. Čemický), kde po skončení štúdia pôsobil ako odborný asistent, neskôr docent. Tvoril v oblasti monumentálnych realizácií pre architektúru, textil, komornú maľbu a ilustráciu s bohatou tvarovou symbolikou. V osemdesiatych rokoch bol členom predsedníctva Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Žil v Bratislave.

Zdroj:
https://osobnostinm.szm.com/osobnosti/umelecka_tvorba/vychlopeni.htm
https://www.isabart.org/person/5723
https://www.centrumgallery.sk/index.php…
https://encyklopedie.vseved.cz/Vychlopen


Klasická vitráž (1981)

nachádza sa vo vestibule monobloku v priestoroch cukrárne

Detský svet flóry a fauny I (1982)

glazovaná keramika
je umiestnená v čakárni pred vstupom na pediatrickú kliniku

Detský svet flóry a fauny II (1982)

glazovaná keramika
nachádza sa v budove pediatrickej kliniky, na chodbe vedúcej k detským ambulanciám

Vodný svet (1982)

glazovaná keramika
je umiestnená v budove pediatrickej kliniky, v čakárni gynekologickej ambulancie

Richard Langer

akademický maliar


Kompozícia z farebnej glazovanej reliéfnej keramiky (1982)

je umiestnená v priestoroch kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (prízemie monobloku – východný trakt)

Rudolf Moško

(* 1926, Dobrá pri Trenčíne) akademický maliar

Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého a Dezidera Millyho. Prvé olejomaľby boli inšpirované rázovitosťou slovenského vidieka. Neskôr sa priklonil ku konštruktivisticko-kinetickému prejavu. Popri voľnej maľbe a kresbe sa systematicky zaoberá aj tvorbou pre architektúru. Žije a tvorí v Trenčíne.

Zdroj:
Kolektív: Encyklopédia Slovenska. III. zv. K-M. Veda, Bratislava, 1978.
https://www.mgartgaleria.sk/clanok-239/r-mosko/
https://www.artinvest.sk/umelec/mosko-rudolf
https://www.gmab.sk/aktuality/rudolf-mosko-vystavuje-v-bruseli.html?page_id=650


Deliaca drevená stena (1982)

nachádza sa vo vestibule budovy riaditeľstva

Juraj Gavula

(* 1942, Vyšné Čabiny) akademický sochár

Juraj Gavula vyštudoval sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení (F. Štefunko, V. Cigler). Čoskoro sa však priklonil k iným materiálom smerom k monumentálnejším polohám sochárskej tvorby. Jeho výtvarný jazyk je minimalistický. V tvorbe využíva kameň, drevo, kov a sklo.

Zdroj:
https://www.artgallery.sk/pouzivatel.php?getPouzivatel=384


Fontána (1980)

materiál: travertín
umiestnená vo vestibule na prízemí monobloku

Lýdia Jergušová-Vydarená

(* 1940, Banská Bystrica) výtvarníčka, grafička

Študovala na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1968-1989 pracovala ako výtvarníčka monumentálnej tvorby v architektúre, neskôr pôsobila ako pedagogička na Katedre výtvarných disciplín Fakulte architektúry, Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde bola habilitovaná na docentku a zastávala funkciu prorektorky. Venuje sa kresbe, ručne tkanej tapisérii, monumentálnej maľbe a grafike.

Zdroj:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lýdia Jergušová-Vydarená
https://www.jergusova-vydarena.sk/


Kamenná mozaika (1981)

fragment – nachádza sa vo vestibule na prízemí monobloku
mozaika – nachádza sa v priestoroch nemocničnej jedálne pre zamestnancov

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021