Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVAPASTORÁCIA V KAPLNKE NEMOCNICE

STREDA
16:00 hod.
PIATOK
16:00 hod.
NEDEĽA
16:00 hod.

Počas prikázaných sviatkov sa sv. omše konajú vždy o 16:00 hod. a to bez ohľadu na deň v týždni.

Eucharistická adorácia:
Každý piatok v čase 15:30 – 16:00 hod. je v kaplnke vystavená sviatosť oltárna k osobnej poklone.Súčasťou našej nemocnice je aj rim.-kat. kaplnka Božieho milosrdenstva. Nachádza sa na prízemí vo vestibule monobloku (vedľa INFO stánku). Kaplnku je možné osobne navštíviť vždy v čase konania bohoslužieb. Sakristia kaplnky sa nachádza vo vestibule za kaplnkou, hneď vedľa predajne sladkého pečiva. V sakristii je možné pristúpiť k prijatiu sviatosti zmierenia (spoveď), a to vždy 30 min. pred sv. omšou.

PASTORÁCIA NA ODDELENIACH NEMOCNICE

Vyslúženie sviatostí chorým priamo k lôžku na oddelení (aj krst predčasne narodených detí) možno nahlásiť dvoma spôsobmi:

      • osobne kňazovi v sakristii
      • telefonicky na nemocničný mobil (v súrnych prípadoch k dispozícii 24 hod./deň)

KONTAKTY:


PRAVIDEĽNÁ NÁVŠTEVA ODDELENÍ

Nemocničný kaplán pravidelne navštevuje izby pacientov na oddeleniach v čase 13:30 až 15:30

Východ Západ
Streda:
5. posch. Úrazová chirurgia Ortopedická klinika
6. posch. FBLR – lôžková časť Urologická klinika
7. posch. Dermatovenerologická klinika
8. posch. Oddelenie klinickej onkológie
Piatok:
8. posch. Neurochirurgická klinika Oddelenie klinickej onkológie
9. posch. Chirurgická klinika Chirurgická klinika
10. posch. Neurologická klinika Neurologická klinika
Nedeľa:
8. posch. Oddelenie klinickej onkológie
11. posch. KVL I (Interné od.) KVL I (Interné od.), Koronárna jednotka – JIS
12. posch. KVL II (Interné od.) KVL II (Interné od.)
13. posch. ORL


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021