Doplnenie prístrojového vybavenia na Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky


Doplnenie prístrojového vybavenia na Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky


Základné údaje projektu

Názov projektu:  Doplnenie prístrojového vybavenia na Psychiatrické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Názov a sídlo prijímateľa:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Miesto realizácie projektu: Psychiatrické oddelenie

Cieľ projektu:

Zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi, Komponent 12_Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021