Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ

Úvod

NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


VEDÚCA NEMOCNIČNEJ LEKÁRNE

PharmDr. Zuzana Ambrušová
035 / 691 2823
zuzana.ambrusova@nspnz.sk


VEDÚCA LABORANTKA

Mária Halásová
035 / 691 2841
lekaren@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE – VÝCHODNÝ TRAKTCHARAKTERISTIKA

IBA PRE POTREBY FNSP NOVÉ ZÁMKY

Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú sta­rost­livosť klinikám, oddeleniam a ambu­lan­ciám FNsP.

   • zabezpečuje a uchováva lieky, zdravotnícke pomôcky, dezinfekčné prípravky a diagnostiká,
   • vydáva lieky, laboratórne diagnostiká, zdravotnícke pomôcky a dezinfekčné prípravky na objednávky kliník, oddelení a ambulancií,
   • vykonáva individuálnu prípravu liekov a ich kontrolu,
   • vykonáva informačnú a konzultačnú činnosť pre kliniky, oddelenia a ambulancie o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
   • spolupracuje pri tvorbe Nemocničného liekového formulára,
   • vykonáva kontrolu uchovávania liekov a zdravotníckych pomôcok na oddeleniach/klinikách,
   • vydáva vzorky na klinické skúšania liekov
   • vedie predpísanú dokumentáciu


LEKÁREŇ SA ČLENÍ NA NASLEDOVNÉ ODDELENIA
   • Oddelenie klinickej farmácie
   • Oddelenie prípravy liekov a kontroly liečiv
   • Oddelenie zdravotníckych pomôcok


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021