Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ÚSTAV KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE

Úvod

ÚSTAV KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE

KlinikaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Melinda Tóthová
Telefón:
035 / 691 2724
035 / 691 2466
035 / 691 2646
E-mail: melinda.tothova@nspnz.sk


VEDÚCI LABORANT

Mária Sádovská
Telefón:
035 / 691 2426
035 / 691 2466


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


1. POSCHODIE MONOBLOKU – SEVERO­VÝ­CHOD­NÝ TRAKTCHARAKTERISTIKA

Ústav klinickej mikrobiológie zabezpečuje diagnostiku v oblasti bakteriológie, imunoserológie, mykológie a parazitológie pre pacientov z lôžkových oddelení a ambulancií FNsP Nové Zámky a neštátneho zariadenia FMC dialyzačné služby, s.r.o. Piešťany.

POPIS ČINNOSTI NA ÚSEKOCH BAKTERIOLÓGIE:
  • úsek respiračných nákaz – zabezpečuje vyšetrenie vzoriek z horných a dolných dýchacích ciest so zameraním na obligátne a potencionálne patogény.
  • úsek špeciálnej bakteriológie – zabezpečuje vyšetrenie vzoriek najpestrejšieho biologického materiálu so zameraním na relevantné patogény.
  • úsek črevných bakt. nákaz – zabezpečuje vyšetrenie vzoriek so zameraním na izoláciu obligátnych a potenciolnálnych patogénov zažívacieho traktu.
  • úsek anaeróbnych bakt. nákaz – zabezpečuje vyšetrenie rôznorodého biologického materiálu so zameraním na izoláciu anaeróbnych mikroorganizmov.
  • úsek pre prácu s antibiotikami – zabezpečuje testovanie citlivosti relevantných mikroorganizmov voči antibakteriálnym látkam kvalitatívnou a kvantitatívnou štandardnou metódou, sumarizuje prehľady rezistencie pre jednotlivé lôžkové oddelenia v štvrťročných intervaloch, čím vytvára racionálne podklady pre účelnú farmakoterapiu.

ÚSEK IMUNOSEROLÓGIE:

Úsek zabezpečuje spracovanie vzoriek krvi a likvoru, poprípade iného materiálu na sérologické, alebo kultivačné virologické vyšetrenie. Vykonáva sérologické reakcie ako aglutinácia, priama a nepriama hemaglutinácia, precipitácie komplement – fixácia a ELISA. Zároveň zabezpečuje prípravu, balenie a dopravu vzoriek na vyšetrenie do iných laboratórií (NRC a špecializovaných pracovísk mikrobiológie).

ÚSEK MYKOLÓGIE:

Zabezpečuje vyšetrenie všetkých druhov materiálov na prítomnosť kvasinkovitých mikroorganizmov s druhovou identifikáciou a antimykotickou citlivosťou. Vyšetruje šupiny, nechty a vlasy na zistenie prítomnosti dermatofytov mikroskopicky i kultivačne.

ÚSEK PARAZITOLÓGIE:

Zaoberá sa infekciami človeka organizmami živočíšneho pôvodu prvokmi, červami a článkonožcami. Na úseku sa vyšetrujú izolepy, stolice, duodenálne šťavy, vaginálne, uretrálne a prostatické sekréty na prítomnosť cýst, vajíčok, lariev a dospelých foriem črevných parazitov (červov), cýst a trofozoitov črevných prvokov (Protozoa).

ÚSEK PRÍPRAVY ŽIVNÝCH PÔD A MÉDIÍ

Spolu s prevádzkou deštrukcie, prípravy a sterilizácie skla vytvára technické zázemie pre chod všetkých laboratórií: pripravuje všetky živné pôdy, média, roztoky, sterilné pomôcky a sklo pre chod celého laboratória, zároveň zabezpečuje deštrukciu infekčného materiálu.

PERSONÁLNE VYBAVENIE:

Počet lekárov: 2
Počet iných pracovníkov s VŠ vzdelaním: 3
Počet laborantov: 10
Počet sanitárov: 2


FOTOGALÉRIE A REPORTÁŽE Z PODUJATÍ, OHLASY V MÉDIÁCH

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021