Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

PNEUMOLOGICKÉ AMBULANCIE

Ambulancie

PNEUMOLOGICKÉ AMBULANCIE

AmbulancieTELEFÓNNY KONTAKT


AMBULANCIA I

MUDr. Paula Habrmanová
035 / 691 2102


AMBULANCIA II

MUDr. Pavol Demo
035 / 691 2122


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


1. POSCHODIE MONOBLOKUPNEUMOLOGICKÁ AMBULANCIA I

Lekár:   MUDr. Paula Habrmanová
Sestra:  Martina Csergeová

Telefón:  035 / 691 2102
(podávanie informácií a objednávanie pacientov po 13,00 hod.)

1. Poschodie monobloku – východný trakt

PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCIA I

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK – PIATOK
07:00-15:00
OBED
11:30-12:00

Koncepcia pneumologickej ambulancie I:
 1. komplexné zvládanie problematiky kontroly tuberkulózy a netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
  • RTG hrudnika,
  • funkčné vyšetrenie pľúc – zakladné spirometrické vyšetrenie,
  • pľúcne predoperačné vyš.,
  • BDT – bronchodilatačný test,
  • vyhodnotenie arteriálnej ABR – acidobazickej rovnováhy,
  • dotazníky napr. CAT – control astma test, COPD test,
  • CT hrundika a HRCT hrudníka indikácia a vyhodnotenie v rámci pľúcných chorôb…
  • indikácia, dispenzarizácia DDOT (domáca dlhodobá oxygenoterpia)
  • protifajčiarska kampaň
 2. vykonávať konziliárne služby v odbore pneumológia a ftizeológia pre ostatné odbory (každý nepárny týždeň v roku)
 3. boj s tuberkulózou, aktuálne zásady optimálneho manažmentu tohto ochorenia, organizačné i medicínske princípy kontroly tuberkulózy – antituberkulotická liečba (DOTS), zabránenie šíreniu nákazy, prevencia, dispenzarizácia, povinné hlásenie, národné smernice pre stratégiu boja s touto nákazou, aktuálna epidemiologická situácia u nás a vo svete,
  • IGRA (Interferon gamma release assays) test – na identifikáciu latentných foriem tuberkulózy bol medzinárodne prijatý,
  • QuantiFERON – TB Gold test alebo T-SPOT, TB test
  • Tuberkulinový test, odber spúta na špecifickú a nešpecifikú flóru
 4. každú stredu v rámci týždňa vykonávame fibrobronchoskopické vyšetrenie:
  • pred vyšetrením je nutné byť nalačno
  • ráno a večer pred vyšetrením užiť Codein 30 mg tbl.
  • ak sa jedná o polymorbidných pacientov, je nutné užiť ranné lieky s dúškom vody
  • ak sa jedná o pacienta z oddelania – potrebné zaistiť i. v. prístup kanylou

PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCIA II

Lekár:    MUDr. Pavol Demo (Pi)
Sestra:   Elena Adamčíková

Telefón:  035 / 691 2122

1. Poschodie monobloku – východný trakt

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK
12:30-15:00
UTOROK
10:00-15:00
STREDA
07:00-14:00
ŠTVRTOK
10:00-15:00
PIATOK
09:00-14:50
OBED
12:00-12:30
Koncepcia pneumologickej ambulancie II:
 1. Diagnostika a liečba pľúcnych ochorení s dôrazom na funkčnú diagnostiku u netuberkulóznych ochorení (Astma bronchiale, CHOCHP…) dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.
  • RTG hrudníka s popisom
  • funkčné vyšetrenie pľúc – spirometrické, bodyplethysmografické vyšetrenia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, step test.
  • pľúcne predoperačné vyšetrenia,
  • BDT – bronchodilatačný test,
  • vyšetrenie a vyhodnotenie kapilárnej i arteriálnej ABR – acidobázickej rovnováhy,
  • dotazníky napr. CAT – control astma test, COPD test,
  • CT hrudnika a HRCT hrudníka indikácia a vyhodnotenie v rámci pľúcných chorôb…
  • indikácia, dispenzarizácia DDOT (domáca dlhodobá oxygenoterpie)
 2. Konziliárne služby v odbore pneumológia a ftizeológia pre ostatné odbory (každý párny týždeň v roku)
 3. Diferenciálna diagnostika, profylaxia a liečba tuberkulóznych ochorení. Boj s tuberkulózou, aktuálne zásady optimálneho manažmentu tohto ochorenia, organizačné i medicínske princípy kontroly tuberkulózy – antituberkulotická liečba (DOTS), zabránenie šíreniu nákazy, prevencia, dispenzarizácia, povinné hlásenie, národné smernice pre stratégiu boja s touto nákazou, aktuálna epidemiologická situácia u nás a vo svete súvisiacich orgánov hrudníka.
  • RTG hrudníka s popisom
  • Vyšetrenie spút, výterov a moču na BK
  • IGRA testy (identifikácia latentných foriem tuberkulózy),
  • QuantiFERON – TB Gold test alebo T-SPOT, TB test
  • MTX II – Tuberkulinový test
 4. Diferenciálna diagnostika nešpecifických a nádorových pľúcnych ochorení.
  • RTG hrudníka s popisom
  • funkčné vyšetrenie pľúc – spirometrické a bodyplethysmografické vyšetrenia
  • Vyšetrenie spút, výterov na nešpecifikú flóru
  • CT hrudnika a HRCT hrudníka indikácia a vyhodnotenie v rámci chorôb hrudníka
  • Krvne testy (KO+dif KO, serologické vyšetrenia: Chlamydie pneumonie, psitaci, mycoplasmy pneumonie, pertusis, parapertusis, Legionely…)
  • Biochemické vyšetrenia, zápalové markery, onkomarkery…
  • protifajčiarska kampaň


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.