Projekt:

Posilnenie zdravotníckych kapacít ako reakcia na pandémiu COVID–19 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové ZámkyCieľ projektu

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

  • Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19,  ochrana verejného zdravia (LDR)
  • Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 (LDR)

Predmet projektu

Nákup prístrojov alebo zásob na účely

  1. Diagnostika a liečba ochorenia a napadnutia pľúc u pacientov na Covid – 19
  2. Liečba iných ochorení pre pacientov s ochorením COVID 19
  3. Hygienické vybavenie a vybavenie proti šíreniu ochorenia COVID – 19
  4. Ochranné pomôcky a testovacie sady proti šíreniu ochorenia COVID – 19Prijímateľ:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Nenávratný finančný príspevok:  1 017 315,27 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:  864 717,98 EUR
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bola k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bude k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.