Názov projektu: Rehabilitácia pacienta po mozgovej porážke robotickým systémom – RoRehab
Akronym: RoRehab
ID projektu: SKHU/1902/4.1/112
Kód výzvy: SKHU/1902
Program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Odkaz na program: https://www.skhu.eu
Podporené: Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5688251
Obdobie realizácie: 11/2020-10/2022
Prijímateľ: Fakultná Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Sídlo prijímateľa: Slovenská ulica 11A, 940 34 Nové Zámky
Partner: Batthyány Kázmér Szakkórház
Miesto realizácie: Nové Zámky – Slovensko, Kisbér – Maďarsko
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je posilnenie a zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami dotknutých regiónov, rozšírenie ich spoločných aktivít (výskum a vývoj) za účelom zavedenia robotickej rehabilitácie., resp. jej rozšírenie aj na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými ochoreniami, ako cievna mozgová príhoda.
Sumarizácia projektu: Zavedenie liečby podporenej robotom a nákup technológie zlepší proces rehabilitácie. Inteligentné prístroje zabezpečia dôkladnejšie a častejšie možnosti tréningov a presne a spoľahlivo merajú zmeny výkonu oproti klasickým terapiám používaným v rehabilitácii mozgovej mŕtvice. 2 odborné workshopy a 2 sympóziá posilnia spoluprácu medzi inštitúciami, regiónmi. Medziregionálna spolupráca dotknutých inštitúcií sa rozšíri aj na medzinárodné odovzdávanie vedomostí a na výmenu získaných skúseností na konferenciách.
Výhody spolupráce: Nemocnica „Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet“ (HU) ako hlavný výstup projektu získa prístroj podporujúci obnovenie motorických funkcií hornej končatiny a zároveň získa mobilný robotický tréner na podporu chôdze a rovnováhy. FNsP Nové Zámky, (SK) získa z projektu vertikálny mobolizujúci prístroj, ako aj mobilný odľahčovací systém na nácvik stability, postoja a chôdze.
Výška poskytnutého NFP z EFRR pre FNsP NZ: 163 098,00 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky
Národný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Spoločný sekretariát: Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.

Európsky fond regionálneho rozvojaNázov projektu: Rehabilitácia pacienta po mozgovej porážke robotickým systémom – RoRehab
Akronym: RoRehab
ID projektu: SKHU/1902/4.1/112
Kód výzvy: SKHU/1902
Program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Odkaz na program: https://www.skhu.eu
Podporené: Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5688251
Obdobie realizácie: 11/2020-10/2022
Prijímateľ: Fakultná Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Sídlo prijímateľa: Slovenská ulica 11A, 940 34 Nové Zámky
Partner: Batthyány Kázmér Szakkórház
Miesto realizácie: Nové Zámky – Slovensko, Kisbér – Maďarsko
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je posilnenie a zvýšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami dotknutých regiónov, rozšírenie ich spoločných aktivít (výskum a vývoj) za účelom zavedenia robotickej rehabilitácie., resp. jej rozšírenie aj na liečenie pacientov trpiacich inými mozgovými ochoreniami, ako cievna mozgová príhoda.
Sumarizácia projektu: Zavedenie liečby podporenej robotom a nákup technológie zlepší proces rehabilitácie. Inteligentné prístroje zabezpečia dôkladnejšie a častejšie možnosti tréningov a presne a spoľahlivo merajú zmeny výkonu oproti klasickým terapiám používaným v rehabilitácii mozgovej mŕtvice. 2 odborné workshopy a 2 sympóziá posilnia spoluprácu medzi inštitúciami, regiónmi. Medziregionálna spolupráca dotknutých inštitúcií sa rozšíri aj na medzinárodné odovzdávanie vedomostí a na výmenu získaných skúseností na konferenciách.
Výhody spolupráce: Nemocnica „Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet“ (HU) ako hlavný výstup projektu získa prístroj podporujúci obnovenie motorických funkcií hornej končatiny a zároveň získa mobilný robotický tréner na podporu chôdze a rovnováhy. FNsP Nové Zámky, (SK) získa z projektu vertikálny mobolizujúci prístroj, ako aj mobilný odľahčovací systém na nácvik stability, postoja a chôdze.
Výška poskytnutého NFP z EFRR pre FNsP NZ: 163 098,00 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky
Národný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Spoločný sekretariát: Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.

Európsky fond regionálneho rozvoja


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021