Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Základné údaje projektu

Názov projektu:  Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach
Názov a sídlo prijímateľa:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Miesto realizácie projektu:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:  167 235,36 EUR

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky aktuálne nemá implementované riešenia a opatrenia kybernetickej bezpečnosti povinné podľa zákona č. 69/2019 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKB“) a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoITVS“).

Zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa teda hrozby, zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov a preto je potrebné zvýšiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť.

Ďalšie informácie

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021