Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA
TELEFÓNNY KONTAKT


LEKÁR

MUDr. Viliam Soboňa
viliam.sobona2@nspnz.sk


SESTRA

Andrea Baloghová
Telefón: 035 / 691 2155


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE MONOBLOKU (PRI VÝŤAHOCH)


ORDINAČNÉ HODINY


PON-PIA
07:00-15:00
OBED
12:30-13:00


Lekár:    MUDr. Viliam Soboňa
Sestra:  Andrea Baloghová

Telefón:  035 / 691 2155
E-mail:    viliam.sobona2@nspnz.sk

ORDINAČNÉ HODINY:
Po-Pi 7:00-15:00 hod.
obed 12:30-13:00 hod.

Našimi klientami sú zamestnanci FNsP Nové Zámky, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalšie neštátne subjekty (prevažne so sídlom v areáli FNsP Nové Zámky). Zvyšok kapitovaných tvoria pacienti, ktorí sú bývalými zamestnancami FNsP Nové Zámky, event. ich rodinní príslušníci a pacienti, ktorí sú kapitovaní v rámci slobodnej voľby lekára.

VYKONÁVAME:
  • základné diagnostické a liečebno-preventívne algoritmy
  • dohľad nad pracovnými podmienkami a zdravím zamestnancov
  • vstupné, periodické, výstupné prehliadky, ďalej lekárske prehliadky u zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce v kategórii 3, 4
  • posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania u zamestnancov a vodičov z povolania FNsP, ale aj iných zamestnancov
  • očkovanie a preočkovanie proti vírusovej hepatitíde typ B, typ A, očkovanie proti chrípke
  • klinické, biochemické aj sérologické vyšetrenia pri kontakte a ohrození infekčnými chorobami
  • vystavenie, evidencia, kontrola dočasnej práceneschopnosti v spolupráci s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne
  • ďalej vystavujeme lekárske nálezy pre účely sociálneho poistenia, návrhy na kúpeľnú liečbu
  • vystavujeme potvrdenia o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlá, zdravotné preukazy, potvrdenia o spôsobilosti nosiť zbrane a strelivo, o spôsobilosti zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021