Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ZDRAVOTNÍK ROKA 2018


ZDRAVOTNÍK ROKA 2018

Župný dom v Nitre  17. 4. 2019

Dvanásť laureátov si v stredu, 17. apríla 2019 v historických priestoroch Župného domu v Nitre prevzalo ocenenia z rúk predsedu NSK Milana Belicu, krajského lekára Ľubomíra Ševčíka a vedúcej odboru zdravotníctva Úradu NSK Beáty Šedíkovej.

„Vyjadrujem svoju vďaku a uznanie vám, obetavým zdravotníckym pracovníkom, ktorí svojím profesionálnym prístupom dokážete nám, pacientom, vliať novú nádej na skoré uzdravenie a citeľne obnoviť chuť do života,“ prihovoril sa predseda NSK oceneným zdravotníkom.

Ocenenie ZDRAVOTNÍK ROKA sa udeľuje už deviaty raz v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a celoživotný prínos v zdravotníctve. Fakultná nemocnica s poli­klinikou Nové Zámky má v každej z týchto kategórií oceneného:

V kategórii lekár:
doc. MUDr. Michael Alemayehu Habtu, CSc., prednosta Urologickej kliniky,

V kategórii sestra:
doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD., vedúca sestra Neonatologickej kliniky,

V kategórii iný zdravotnícky pracovník:
Mgr. Eva Doležalová, vedúca laborantka Ústavu hematológie,

V kategórii celoživotný prínos v zdravotníctve:
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., vedúci lekár koronárnej jednotky KVL I.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.