Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

CHIRURGICKÁ KLINIKA

Úvod

CHIRURGICKÁ KLINIKA

KLINIKAVEDENIE KLINIKYPRIMÁR

MUDr. Silvester Demo
035 / 691 2205
silvester.demo@nspnz.skVEDÚCA SESTRA

PhDr. Denisa Skuráková
035 / 691 2680


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


9. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

Naša klinika pri založení dostala za úlohu poskytovať všeobecnú chirurgickú starostlivosť v celej šírke a naviac poskytovať onkochirurgickú starostlivosť. Za 2 roky sme vykonali cca 2000 operácií.

Vychádzajúc z epidemiologickej situácie onkologických ochorení – najvyšší výskyt kolorektálnych malignít v južných okresoch Slovenska je naše úsilie o dôraz na riešenie onkochirurgických ochorení logický. V tejto línii chcenie pokračovať aj v budúcnosti. Na našej klinike vykonávame extirpáciu tumorov prsníka po stereotaxickom označení v spolupráci s rádiologickým oddelením.

Zastáva nám ešte čiastočne nesplnená úloha – chirurgia pankreasu, ktorú už máme rozpracovanú v spolupráci s Klinikou SZU v Banskej Bystrici. Chirurgia rekta, heparu, žalúdka, colonu je vykonávaná podľa súčasných kritérií. Máme záujem a zároveň aj schopnosti poskytovať tieto služby aj pacientom zo širšieho regiónu.

Doterajšie skúsenosti s ošetrovaním pacientov s krvácaním z horného GIT-u pred nás postavili nové úlohy. Prax ukazuje jednoznačnú potrebu zriadenia endoskopického pracoviska na chirurgickom oddelení. Cieľom je zaviesť endoskopickú nielen diagnostiku ale hlavne endoskopickú terapiu u týchto pacientov. Je to plne v súlade s celosvetovým skúsenosťami a tendenciám. Zlepšuje to liečebné výsledky a zároveň sa znižujú ekonomické náklady. V cievnej chirurgii v súlade s tendenciami klásť dôraz na miniinvazívne zákroky v spolupráci s intervenčnými rádiológmi.

Čo sa týka personálneho obsadenia, ako aj šírky poskytovaných výkonov, sme schopní a pripravení poskytovať chirurgické služby aj pre širší región.


ČLENENIE ODDELENIA
PERSONÁLNE OBSADENIE KLINIKY
   • Počet lekárov: 12
   • Počet sestier: 23
   • Počet praktických sestier: 2
   • Počet sanitárov/pomocných sanitárov: 11

LÔŽKOVÁ ČASŤ
   • Počet izieb: 19
   • Nadštandardná izba: 1
   • Počet postelí: 45
   • JIS: 4
   • Priemerná doba hospitalizácie: 4,52 dňa
   • Počet hospitalizovaných za rok 2018: 2283
   • Počet operácií za rok 2018: 2122logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021