Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA FYZIATRIE BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

Rehabilitácia – zvýšenie kvality života

KLINIKA FYZIATRIE BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

Rehabilitácia – zvýšenie kvality životaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Slavomír Tóth, PhD
035 / 691 2481
slavomir.toth@nspnz.sk


VEDÚCA FYZIOTERAPEUTKA

Mgr. Andrea Mišáková
035 / 691 2639
andrea.misakova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA (LÔŽKOVÁ ČASŤ)

Mgr. A. Demová
035 / 691 2490


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


REHABILITAČNÁ ČASŤ – PRÍZEMIE


LÔŽKOVÁ ČASŤ – 6. POSCHODIE
„Rehabilitácia – zvýšenie kvality života“

Za účelom vylepšenia materiálno-technického vybavenia nášho oddelenia bolo založené v r. 2005 Občianske združenie „Rehabilitácia – zvýšenie kvality života“.

Ďakujeme všetkým pacientom a zamestnancom, ktorí prispievajú na naše občianske združenie.

„Rehabilitácia – zvýšenie kvality života“

Klinika FBLR, FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
94034 Nové Zámky
IČO 37968998

Aj vďaka vašim príspevkom sme zvýšili kvalitu rehabilitačnej starostlivosti. Z príspevkov boli doposiaľ zakúpené nasledovné prístroje, pomôcky a iné vybavenie kliniky FBLR:

v r. 2006
   • terapeutický prístroj na úsek elektroliečby

v r. 2008
   • motodlaha na lôžkové odd.
   • manipulačné ležadlo do telocvične
   • balančné plošiny na cvičenie

v r. 2009
   • cvičebný stôl do detskej telocvične
   • terapeutický prístroj na lôžk. odd.
v r. 2010
   • manipulačný stôl do ambulancie
   • cvičebné stoly do telocvične
   • pomôcky na cvičenie
   • rotoped na lôžk. odd.

v r. 2011
   • pomôcky na cvičenie
   • chodúľka na lôžk. odd.
   • rehabilitačné stoličky do telocvične
   • žinenky do telocvične
   • zdravotnícke ležadlo na úsek elektroliečby
   • terapeutický prístroj (laser)
v r. 2012
   • polohovacie postele na lôžk. odd.
   • rehabilitačné stoličky do telocvične
   • cvičebné stoly do telocvične

v r. 2013
   • zdravotnícke ležadlá do ambulancií a na úsek elektroliečby
   • dynamická stolička
   • polohovací postele + nočné stolíky na lôžk. odd.
   • terapeutický prístroj (ultrazvuk) na úsek elektroliečby

v r. 2014
   • rehabilitačné stolíky do telocvične
   • odborná kniha
   • rehabilitačné stoly na úsek masáží
v r. 2015
    • polohovacie postele s vybavením + nočné stolíky na lôžk. odd.
    • zdravotnícke ležadlá na úsek elektroliečby a termoterapie
    • stoličky
    • schodíky

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021