Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEUROLOGICKÁ KLINIKA

Úvod

NEUROLOGICKÁ KLINIKA

KLINIKAVEDENIE KLINIKY


PRIMÁR

MUDr. Polák Igor


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Helena Bartová, dipl. sestra
035 / 691 2727
helena.bartova@nspnz.skTEL. ZOZNAM ODDELENIA


10. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

Neurologická klinika poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť v odbore neurológia a je výučbovou základňou Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  Poskytujeme špecializovanú diagnostickú a  liečebnú činnosť formou lôžkovej a ambulantnej starostlivosti v širokom spektre neurologických ochorení pre okres Nové Zámky a priľahlé regióny. Lôžková i ambulantná časť sa nachádza na 10. poschodí monobloku, je rozdelená na východnú, západnú a severnú časť. Súhrnný posteľový fond predstavuje 55 lôžok. Priemerne ročne hospitalizujeme okolo 2500 pacientov.

Lôžková časť

Lôžková časť zabezpečuje zdravotnú starostlivosť a ako špecializovaná jednotka hospitalizuje všetky neurologické akútne stavy ako i objednaných neurologických pacientov za účelom komplexnej diagnostiky a liečby.

 • Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) a intermediárna jednotka (IJ)

Disponuje 6 polohovateľnými a kompletne monitorovanými lôžkami.  Zabezpečuje starostlivosť o pacientov s akútnymi neurologickými ochoreniami, prevažne akútnymi cievnymi mozgovými príhodami a ostatnými závažnými akútnymi stavmi, ktoré vyžadujú neodkladnú neurologickú starostlivosť (epilepsie, neuromuskulárne ochorenia, nádorové ochorenia, poruchy vedomia a iné). V akútnom štádiu ochorenia realizujeme komplexné laboratórne, zobrazovacie a diagnostické vyšetrenia, na ktoré nadväzujú liečebné postupy, ktorými stabilizujeme životne dôležité funkcie.

Neurologická klinika FNsP Nové Zámky je primárne iktové centrum.  V rámci akútnej diagnostiky CMP realizujeme CT, CT angiografiu, perfúzne CT, resp. MR, MRAG vyšetrenie mozgu a  mozgových ciev. Indikovanej skupine pacientov ako rekanalizačnú liečbu aplikujeme intravenóznu trombolýzu. Pacientov s uzáverom veľkej mozgovej tepny transportujeme do CINRE Bratislava, Kardiocentra Nitra alebo do KCC Trnava. Úzko spolupracujeme s Neurochirurgickou klinikou FNsP Nové Zámky.

 • Oddelenie – západ

Prevahu tvoria pacienti po cievnej mozgovej príhode a ťažšie neurologické stavy. Na tejto časti oddelenia pokračujeme v komplexnej diagnostike a liečbe ochorení, prebieha tu včasná neurorehabilitácia s vlastnou rehabilitačnou jednotkou, klinickým logopédom a klinickým psychológom.

 • Oddelenie – východ

Zaisťuje neurologickým pacientom diagnostickú, terapeutickú a preventívnu starostlivosť, ktorú nemožno poskytovať ambulantne. Táto časť oddelenia je pre pacientov s vertebrogénnymi, nádorovými, neurodegeneratívnymi, demyelinizačnými ochoreniami, ochoreniami svalstva a periférneho nervového systému, či závratovými stavmi. Táto časť oddelenia je vyčlenená pre mobilných pacientov. Súčasťou je nadštandardná izba, v ktorej je k dispozícii samostatná kúpeľňa, WC, TV, chladnička.

 

Špecializovaná neurologická diagnostika
 • EMG elektromyografické vyšetrenie umožňuje diagnostiku chorôb periférneho nervového systému, nervovosvalového prenosu, či kostrového svalstva. Realizujeme stimulačné ako aj ihlové EMG.
 • EP laboratórium – vykonávame vyšetrenie evokovaných potenciálov (EP) ako odpoveď nervovej sústavy na špecifické vonkajšie stimuly (VEP – zrakové, BAEP – sluchové EP).
 • Ultrazvukové laboratórium – zabezpečuje komplexnú ultrazvukovú diagnostiku ochorení mozgových a krčných tepien. Realizujeme vyšetrenie extra- aj intrakraniálneho mozgového riečiska. U vybraných pacientov aplikujeme podanie sono kontrastnej látky. Zároveň realizujeme diagnostiku štrukturálnych zmien mozgového parenchýmu.
 • Video EEG laboratórium – zabezpečuje video elektroencefalografické vyšetrenie vďaka ktorému uskutočňujeme diferenciálnu diagnostiku epilepsie a iných záchvatových ochorení, ako aj neurodegeneratívnych a iných ochorení centrálneho nervového systému.

Ambulantná časť

Neurologické ambulancie pri Neurologickej klinike FNsP Nové Zámky zabezpečujú diagnostiku, dispenzarizáciu, liečbu a starostlivosť o neurologických pacientov. Ambulancia funguje ako:

 • Všeobecná neurologická ambulancia
 • Špecializovaná ambulancia pre cievne ochorenia mozgu
 • Poradňa pre vertebrogénne ochorenia
 • Poradňa pre záchvatové ochorenia – epilepsie a bolesti hlavy
 • Špecializovaná ambulancia pre neurodegeneratívne ochorenia mozgu
 • Špecializovaná ambulancia pre polyneuropatie a neuromuskulárne ochorenia
 • Liečba botulotoxínom

Vedenie a personál

Primár:
   • MUDr. Igor Polák
Lekári:
   • MUDr. Oleksander Tyschuk
   • MUDr. Gergely Erdei
   • MUDr. Szabolcs Szabó
   • MUDr. Zuzana Stanovičová, PhD.
   • MUDr. Anna Tóthová
   • MUDr. Ondrej Bilec
   • MUDr. Mária Turzová
   • MUDr. David Pospíšil
   • MUDr. Adriana Poláková, aktuálne materská dovolenka
   • MUDr Patrícia Cimerová aktuálne materská dovolenka
   • MUDr. Veronika Rišková aktuálne materská dovolenka
Logopéd:
   • Mgr. Zuzana Hudáková
Psychológ:
   • Mgr. Žofia Turanová
Vrchná sestra:
   • Mgr. Helena Bartová
Sestry v dennej prevádzke
   • staničné sestry
   • sestry v odborných ambulanciách
   • sestra v dennej prevádzke pri lôžku
   • dokumentačná sestra
Sestry v zemnej prevádzke
Praktické sestry v zmennej prevádzke
Sanitáry v zmennej prevádzke
Sanitárky v dennej prevádzke

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021