Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ORTOPEDICKÉ ODDELENIE

Úvod

ORTOPEDICKÉ ODDELENIE

ODDELENIEVEDENIE ODDELENIAPRIMÁR

MUDr. Marek Ozorák, PhD. MPH
035 / 691 2555VEDÚCA SESTRA

Mgr. Eva Bartalová
035 / 691 2337


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


5. POSCHODIE MONOBLOKU
Charakteristika:

Ortopedické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením  pohybového aparátu nielen pre okres Nové Zámky, ale má aj vysoko nadregionálny charakter. Oddelenie je známe svojim vysokokvalifikovaným personálom, dobrou vybavenosťou a vysokou úrovňou ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta.

História oddelenia sa začala písať od 1.januára 1977 založením Ortopedického oddelenia s 12 lôžkami pod vedením primára MUDr. Ladislava Tornóczyho. Významným medzníkom vo vývoji oddelenia bol príchod prof.MUDr. Gotfrýda, renomovaného spondylochirurga v roku 1985 čo umožnilo rozšíriť rozrastajúcu sa škálu operačných výkonov o operácie medzistavcových platničiek.

Ortopedické oddelenie vykonáva širokú škálu operačných výkonov od miniinvazívnych endoskopických operácií ramena, kolena, členka, lakťa, rekonštrukčných operácií kĺbov, šliach a svalov až po endoprotetiku bedra, kolena a ramena. Rozsah výkonov zahŕňa aj náročné operácie ako sú revízne endoprotézy bedra a kolena, periprotetické a patologické zlomeniny.

Oddelenie sa venuje aj konzervatívnej liečbe pacientov s artrózami kĺbov a vertebrogénnymi syndrómami a zabezpečuje rehabilitačnú starostlivosť o pacientov po operáciách ako aj komplexnú ortopedickú prevenciu a konziliárnu činnosť. Lekári oddelenia si kontinuálne zvyšujú kvalifikáciu, pravidelne sa zúčastňujú odborných podujatí a stáží doma aj v zahraničí. Ortopedické oddelenie sa podieľa aj na organizovaní seminárov a kongresov s domácou aj zahraničnou účasťou, prednáškovej, vedeckej a publikačnej činnosti.


Členenie oddelenia:
 • Počet lôžok 25
 • Počet izieb 11, všetky izby sú vybavené televízorom, klimatizáciou, tieniacou technikou a umývadlom so zrkadlom
 • z toho
 • 7 trojlôžkových izieb pre štandardnú starostlivosť
 • 1 pooperačná trojlôžková izba s monitormi vitálnych funkcií
 • 2 jednolôžkové izby pre nadštandardnú starostlivosť s vlastnou kúpeľňou so sprchou, umývadlom a záchodom, WIFI
 • 1 dvojlôžková izba pre infekčné stavy s vlastnou kúpeľňou so sprchou, umývadlom a záchodom, vybavená germicídnym žiaričom
Personálne obsadenie:
 • Počet lekárov: 12
 • Počet sestier:   12
 • Počet praktických sestier: 3
 • Počet sanitárov: 6

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bola k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bude k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.