Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

Nový CT prístroj

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

Nový CT prístrojTELEFÓNNY KONTAKT


OBJEDNÁVANIE PACIENTOV

Mamografia + sonografia:
telefón: 035 / 691 2641
e-mail: objednanie.mamo@nspnz.sk

CT:
Elektronicky:
e-mail: ct.objednavanie@nspnz.sk

Poštou na adresu:
Rádiologické odd. FNsP Nové Zámky,
Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky.

Termín dostane pacient poštou.


VEDENIE ODDELENIAPRIMÁR

MUDr. Tibor Firický
Telefón: 035 / 691 2160
E-mail: tibor.firicky@nspnz.sk


VEDÚCI RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

Roman Čelka, dipl.r.a.
Telefón: 035 / 691 2393
E-mail: roman.celka@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


1. POSCHODIE MONOBLOKUZa prítomnosti pani ministerky sme v našej nemocnici uviedli do prevádzky nový CT prístroj

Nové Zámky, Rádiologické oddelenie  5. 2. 2019

Rádiologické oddelenie

V utorok 5. februára 2019 bolo vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky. Za účasti ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD, primátora mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokara Kleina a vedenia novozámockej nemocnice (ekonomickej riaditeľky Ing. Ľubice Bartošovej a medicínskeho riaditeľa MUDr. Zoltána Dancziho) bola dopoludnia prestrihnutá slávnostná páska a rádiologické oddelenie nemocnice môže odteraz poskytovať výrazne kvalitnejšie a rýchlejšie služby.

„Nový CT prístroj s pomenovaním Philips Briliance má 2×128 detektorov (256 detektorov), čo znamená že na jednu otáčku lampy dokáže urobiť 256 vrstiev vyšetreného orgánu. Vďaka vývoju v oblasti počítačov je tento CT prístroj výrazne rýchlejší a časovo jednotlivé rekonštrukcie trvajú rádovo zlomky sekúnd. Daný fakt výrazne skracuje dobu rekonštrukcie CT vyšetrení u komplikovaných pacientov a polytraumatických pacientov“, objasnil výhody nového prístroja primár rádiologického oddelenia MUDr. Tibor Firický. „Vzhľadom na vyššiu kvalitu rekonštruovaného obrazu sa v porovnaní so starším prístrojom výrazne znižuje radiačná záťaž pacientov. Možnosť perfúzie orgánov bola u staršieho prístroja len približne v hrúbke 3cm. Súčasný prístroj toto zabezpečí na 8cm, čo stačí napríklad na kompletnú perfúziu mozgu. Nové CT v našej nemocnici má päť samostatných rovnocenných diagnostických staníc, s možnosťou vzdialeného prístupu a taktiež s možnosťou paralelne vykonávať aj komplikované rekonštrukcie“, dodal primár oddelenia.

V novozámockej Fakultnej nemocnici sme doposiaľ pracovali s CT prístrojom model GE Light speed, ktorý je 15 ročný CT prístroj (16 slice), u ktorého prebehol v roku 2011 upgrade a pohybuje sa kvalitatívne zhruba na úrovni dnešných 32slice CT prístrojov.

„Cena nového vysúťaženého prístroja Philips Briliance je 1 198 771,00 EUR bez DPH. Uvedenie do prevádzky sme avizovali na prelom roku, ale nakoľko bolo potrebné vykonať viaceré stavebné úpravy a dodržať testovacie a skúšacie obdobie, nové CT spúšťame oficiálne v týchto dňoch“, objasnila ekonomická riaditeľka nemocnice Ing. Ľubica Bartošová.

„Vďaka novému CT prístroju očakávame výrazné zlepšenie kvality a výpovednosti CT vyšetrení, ale taktiež zrýchlenie času potrebného na CT vyšetrenie hlavne u kriticky chorých. Nepochybne nám bude prístroj nápomocný k zvýšeniu počtu vyšetrení a skrátenie doby čakania na CT vyšetrenie u niektorých ochorení“, dodala ekonomická riaditeľka Ing. Bartošová.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť nielen pre takmer 160 000 obyvateľov okresu, ale je taktiež svojimi oddeleniami významná pre spádovú oblasť ďalšich okresov Šaľa, Komárno, Levice.


Ohlasy v médiách
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021