Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

Úvod

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

OddelenieTELEFÓNNY KONTAKT


OBJEDNÁVANIE PACIENTOV

Mamografia + sonografia:
telefón: 035 / 691 2641
e-mail: objednanie.mamo@nspnz.sk

CT:
Elektronicky:
e-mail: email@nspnz.sk

Poštou na adresu:
Rádiologické odd. FNsP Nové Zámky,
Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky.

Termín dostane pacient poštou.


VEDENIE ODDELENIAPRIMÁR

MUDr. Tibor Firický
Telefón: 035 / 691 2160
E-mail: tibor.firicky@nspnz.sk


VEDÚCI RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

Roman Čelka, dipl.r.a.
Telefón: 035 / 691 2393
E-mail: roman.celka@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


1. POSCHODIE MONOBLOKUObjednávanie pacientov

Mamografia a sonografia
Pacienti na Mamografiu a Sonografiu sú objednávaní na evidencii rádiologického oddelenia. Hospitalizovaní pacienti cez počítačovú sieť, ambulantní osobne alebo telefonicky na čísle 035 / 691 2641 od 7:00 do 15:00 hod. Elektronicky na objednanie.mamo@nspnz.sk.

CT
Pacienti, ktorí sa chcú objednať na CT vyšetrenie, pošlú žiadanky poštou na adresu: Rádiologické odd. FNsP Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, Nové Zámky 940 34. Termín dostane pacient poštou.

Elektronické objednávanie – na email@nspnz.sk pošlite elektronicky oskenovanú žiadanku na CT vyšetrenie. V prípade elektronického objednania vyjadrujete súhlas s tým, že termín vám bude doručený elektronicky.

CHARAKTERISTIKA

Rádiodiagnostika všetkých oblastí ľudského tela vo všetkých súčasných modalitách okrem magnetickej rezonancie: skiagrafia, skiaskopia na ope­rač­ných sálach, rtg. vyšetrenia s kontrastnými látkami, počítačová tomografia (CT), CTAG vyšetrenia, mozgové perfúzie, sonografia (USG) a mamografia.

Naše mamografické pracovisko patrí do siete preverených skríningových mamografických pracovísk.

Zoznam činností

Gastroenterológia, neurorádiológia, muskuloskeletárna problematika, ktorej podstatnou súčasťou je traumatológia, urológia, onkológia, pneumologická a pediatrická problematika, rádio­diagnos­tika a intervenčné metódy nevaskulárne (punkcie pod USG kontrolou).


Príprava na vyšetrenie

K bežným skiagrafickým vyšetreniam príprava nie je potrebná. Ženy v produktívnom veku by mali rtg. vyšetrenia absolvovať počas menštruácie, keď je najmenšie riziko, že môžu byť tehotné.

Na USG vyšetrenia brušnej dutiny musí byť pacient nalačno (najmenej 5 hodín pred vyšetrením).

Na vyšetrenia s využitím kontrastných látok 5 hodín nalačno, k vyšetreniu sú potrebné hodnoty urey a kreatinínu (nie staršie ako 10 dní), pacient zavodnený (večer pred vyšetrením piť vodu). Alergickí pacienti, hlavne na jód, sú pripravovaní indikujúcim lekárom.

Žiadanky na vyšetrenia

Žiadanka na RTG, CT, USG, mamografiu musí obsahovať: meno a priezvisko, rodné číslo, číslo zdravotnej poisťovne, číslo diagnózy, výšku a váhu, u žien v produktívnom veku preukázateľný záznam o tehotenstve. Na kontrastné vyšetrenia a na CT vyšetrenia hodnoty urey a kreatinínu, alergickú anamnézu. V prípade, ak pacient na vyšetrenie prichádza z iného zdravotníckeho zariadenia, poskytne aj predchádzajúce nálezy.

Pracovná doba

   • Od 7:00 do 14:12 hod.
   • vyšetrenia od 7:30 do 14:00 hod.
   • Vyšetrenia urgentné a z vitálnej indikácie 24 hodín denne
   • Pohotovosť od 14:12 do 7:00 hod.


Prístrojové vybavenie

Klasická skiagrafia

Dva RTG prístroje priamo digitálne s možnosťou využitia aj nepriamej digitalizácie (CR) umožňujú bezfilmovú prevádzku. Snímky sú ukladané na PACS a sú dostupné okamžite na každom oddelení nemocnice. Elektronický prenos obrazovej dokumentácie do iných zdravotníckych zariadení, sieťovo prepojených, umožňuje T3C konzola. V prípade potreby (prenos mimo nášho zdravotníckeho zariadenia) je obrazová dokumentácia poskytnutá pacientovi na CD, DVD nosiči.

Počítačová tomografia CT

Philips Brilliance iCT SP 256.

USG prístroje

4 USG prístroje v samostatných vyšetrovniach, USG prsníkov na mamografickej vyšetrovni. Všetky bežné USG vyšetrenia: brucho, DDUSG končatín, krk, mäkké časti, vyšetrenia extrakraniálnych ciev.

Mamografia

Koncom roka 2014 zakúpený digitálny mamograf so stereotaxiou.

Mobilné prístroje

Štyri digitálne pojazdné rtg. prístroje (C ramená) na operačných sálach. Dva pojazdné digitálne skiagrafické rtg. prístroje umiestnené na novorodeneckej klinike a klinike anestézie a intenzívnej medicíny sú obsluhované rádiologickými technikmi.


Pripomienky a postrehy

Na chodbách, pri vyšetrovniach rádiologického oddelenia sú umiestnené dotazníky spokojnosti. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o Vaše postrehy a skúsenosti. Vyplnené dotazníky môžete vhodiť do označených schránok.

Ochrana pacientov

Moderné rtg. prístroje sú vybavené orgánovou automatikou, ktorá umožňuje snímkovanie najnižšími možnými dávkami. Rádiologický technik je povinný vymedziť zväzok žiarenia len na vyšetrovanú oblasť. Snímkovanie žien v produktívnom veku, ktoré nemôžu vylúčiť tehotenstvo, je na zvážení indikujúceho lekára. Ak je vyšetrenie nutné vykonať, oblasť panvy (pokiaľ nie je snímkovaná práve táto oblasť) musí byť prekrytá olovenou zásterou. V prípadoch, keď je nutná pomoc sprevádzajúcej osoby pri rtg. vyšetrení pacienta, vyšetrujúci personál poskytne tejto osobe ochranné prostriedky a to: ochrannú zásteru a ochranu štítnej žľazy.


Fotogalérie a reportáže z podujatí


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021