Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

CENTRUM POSTCOVIDOVEJ STAROSTLIVOSTI

CENTRUM POSTCOVIDOVEJ STAROSTLIVOSTIcovid-19

TELEFÓNNY KONTAKT


VEDÚCI LEKÁR

MUDr. Polák Igor


OBJEDNÁVANIE
035 / 691 2850


10. POSCHODIE MONOBLOKU


ORDINAČNÉ HODINY


Ambulancia č. 1

FBLR: Po-Str 7,00-11,00 hod.
Psychiatrické konzultácie: Po-Str 11,00-13,00 hod.
Pneumologické konzultácie: Po-Str 13,00-15,00 hod.


Ambulancia č. 2

Neurologické konzultácie: Po-Str 11,00-13,00 hod.
Konzultácie vnútorné lekárstvo: Po-Str 13,00-15,00 hod.


LIEČEBNÝ POBYT

Kúpele Nový Smokovec
Kúpele Nový Smokovec


Vzhľadom k epidemiologickému vývo­ju a stále vyššiemu počtu pacientov po prekonaní ochorenia COVID19 v mnohých krajinách začali vznikať tzv. post-covidové centrá. Nakoľko v našom regióne taktiež pacienti neustále pribúdajú, pova­žu­jeme za nutné zriadiť ambulantné centrum post-covidovej starostlivosti v našej nemocnici, aby sme pacientom mohli poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť.

V našom centre nájdete viacerých odborníkov na jednom mieste – internista, pneumológ, neurológ, psychiater, lekár FBLR, gastroenterológ a ďalší, aby sme mohli vyšetriť všetky potenciálne príznaky post-covidového syndrómu.

Centrum tak poskytuje internistický ambulantný diagnosticko-liečebný proces, vrátane pneumologickej, gastroenterologickej, kardiologickej a inej starostlivosti. V rámci pneumologickej starostlivosti vieme poskytnúť laboratórne vyšetrenia, vyšetrenie ABR, základné spirometrické vyšetrenie, zobrazovacie vyšetrenie pľúc (RTG hrudníka, HRCT hrudníka), na základe ktorej by bola ordinovaná liečba atestovaným pneumológom. Súčasťou tímu je aj neurológ, ktorý komplexne manažuje neurologické komplikácie chronického covidu, ako aj psychiater a psychológ, ktorí zabezpečuje ambulantnú psychiatrickú a psychologickú konziliárnu činnosť v rozsahu vymedzenom a určenom potrebami vedúceho lekára COVID centra.

Rehabilitácia je nepostrádateľnou zložkou komplexnej liečby po prekonaní ochorenia COVID-19. Liečebné metodiky, ktoré by aplikujeme v rámci rehabilitačnej starostlivosti sú nasledovné: hygiena priedušiek, relaxácia, dýchacia gymnastika, nápravné – korekčné cvičenie, motorická reedukácia, pohybová liečba – mäkké techniky, PIR, AGR mobilizácia, manipulácia, facilitačné techniky, fyzikálna liečba – elektroliečba, vodoliečba, liečebná masáž, inhalačná liečba, fyzioterapeutické prístroje – PEP maska, VRP1 Desitina, farmakorehabilitácia, ergoterapia a liečba psychológa. Dôležitou následnou súčasťou je kúpeľná liečba, klimatoterapia, joga, akupunktúra a sauna.


Objednávanie pacientov

Po-Str v čase 10,00-12,00 hod. na tel. č. 035 / 6912 850


Čo je potrebné, aby som dostal termín do post-covid centra?

  • Prekonal som ochorenie COVID-19 a mám ťažkosti súvisiace s týmto ochorením, ktoré trvajú 10 týždňov a viac.
  • Bol som vyšetrený u obvodného lekára, ktorý vyšetrenie v post-covid centre odporučil (je potrebný výmenný lístok od obvodného lekára).
  • Mám zrealizované krvné odbery a vyšetrenie moču (krvný obraz diff, hemokoagulácia, D dimér, glykémia, urea, kreatinín, ionogram, AST, ALT, GMT, CRP, vitamín D, kyselina listová, moč biochemicky).
  • Podmienkou objednania je vyplnenie dotazníka, kde odpoviete na otázky, kedy a akým testom ste boli pozitívne testovaní, aký bol priebeh ochorenia, aké sú aktuálne ťažkosti, aké vyšetrenia ste absolvovali a spätné odoslanie vyplneného dotazníka na emailovú adresu post.covid.centrum@nspnz.sk.
    stiahnuť dotazník

Bližšie informácie ohľadne post-covidových príznakov a postupu pri ich riešení:
https://covidhelper.sk


Online kurz určený pre lekárov

Všetko, čo potrebujete vedieť o dlhom covide“ je online kurz určený pre lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s postcovidovým pacientom. Kurz sme vytvorili ako neziskovú aktivitu a je úplne zadarmo.  V skratke však ide o 10 videí (dokopy 140 minút), kde predstavia problematiku postcovidového syndrómu medicínski odborníci z Čiech aj Slovenska. Lekárov či iné zdravotnícke profesie prevedú rôznymi úskaliami diagnózy dlhý covid. Pozrieme sa na rôzne typy vyšetrení, liečbu najčastejších symptómov, bežné omyly v diagnostike postcovidového syndrómu, manažment pacienta a ďalšie témy. Viac informácii o kurze nájdete na našom webe zhiva.sk/postcovid-online-kurz alebo na priamo tu na profile. Za kurz je možné získať maximálne 4 CME kredity (SLK). 

Kurz je súčasťou širšieho vzdelávania zdravotníkov a zdravotníčok v problematike PASC, celý projekt nájdete tu: zhiva.sk/pacs


Média:


Liečime Vás s podporou

Partneri projektu


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021