OPATRENIA FNsP NZ


 

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa od 22.11.2023, zakazujú až do odvolania návštevy na všetkých oddeleniach nemocnice.

Výnimku zo zákazu udeľuje primár oddelenia alebo riaditeľ nemocnice v prípade terminálneho štádia ochorenia alebo iných závažných okolností.

Naďalej žiadame o dodržiavane bezpečnostných opatrení, najmä dezinfekcia rúk pri vstupe a výstupe zo zdravotníckeho zariadenia a v prípade respiračných príznakov nosenie tvárového rúška, resp. respirátora.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021