OPATRENIA FNsP NZ


Nemocnica plne funkčná a otvorená

S potešením oznamujeme, že naša nemocnica je opäť plne funkčná a otvorená pre všetkých pacientov.

Pohyb pacientov v rámci monobloku bude koordinovaný kolegami z vlastnej ochrany. Výťahy budú fungovať v koordinovanom režime pre návštevy aj zamestnancov.

Sme nesmierne vďační za rýchle odstránenie škôd spôsobených nedávnymi prívalovými dažďami.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021