OPATRENIA FNsP NZ


Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 238, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a rozhodnutia krízového štábu FNsP Nové Zámky nemocnica prijíma nasledovné opatrenia:
 • platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Výnimku pre návštevy smie udeliť primár pri závažnom zdravotnom stave pacienta. V takom prípade sú povolené návštevy pre maximálne 2 osoby na 1 pacienta na dobu 15 min. Návšteva musí mať prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovať si ruky pri vstupe na oddelenie.
  Navštíviť príbuzných môžu osoby, ktoré:
    • sú plne zaočkované
    • prekovali ochorenie Covid 19 pred nie viac ako 180 dňami – preukážu sa potvrdením od lekára
    • sa preukážu potvrdením o vykonaní Ag testu nie starším ako 24 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín

 • všetci pacienti prichádzajúci na plánovanú hospitalizáciu, operačný výkon vrátane jednodňovej chirurgie (očkovaní aj neočkovaní) sa musia preukázať PCR testom nie starším ako 72 hodín
 • PCR testovanie je povinné aj pri akútnych hospitalizáciách – testovanie sa vykoná čo najskôr po prijatí pacienta a sprevádzajúcich osôb – ako samoplatca
 • každý pacient prichádzajúci na ambulantné vyšetrenie sa musí preukázať potvrdením o očkovaní, prekonanom ochorení COVID 19 nie viac ako pred 180 dňami alebo vykonaným Ag testom nie starším ako 24 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín. Pacienti sa preukážu v ambulancii SMS správou alebo iným potvrdením o vykonaní testu
 • sprievodná osoba sa musí preukázať PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo Ag testom nie starším ako 24 hodín
 • u pacientov prichádzajúcich na denné ambulantné ošetrenie (onkologická terapia, rehabilitácia, biologická liečba) sa bude akceptovať Ag test nie starší ako 72 hodín

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021