OPATRENIA FNsP NZ


Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid — 19 sa vydávajú nasledovné opatrenia:
   • Návštevy sa s okamžitou platnosťou zakazujú.
   • Výnimku zo zákazu udeľuje primár oddelenia alebo riaditeľ nemocnice.

Ďalšie platné opatrenia:
   • Vyžadovať od pacientov nosenie respirátorov pri odchode z nemocničnej izby, počas diagnostiky, pri kontakte so zdravotníckym personálom a pri pohybe mimo
   • Dôsledná dezinfekcia rúk personálu, pacientov anávštev.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021