OPATRENIA FNsP NZ


Opatrenia s účinnosťou od 12. 07. 2022

Na základe  zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid – 19 a  začiatku novej vlny pandémie sa vydáva príkazný list s nasledovnými opatreniami:
      • Zákaz návštev v plnom rozsahu (výnimku majú neonatologickí pacienti návštevy vo vlastnej réžii Neonatologickej kliniky, terminálne štádiá ochorenia po dohode s primárom oddelenia)
      • Povinnosť nosenia respirátorov v zdravotníckom zariadení zostáva v platnosti podľa vyhlášky 32/2022 (Príloha: 32 Vyhláška)
      • Očkovanie prebieha vždy v stredu od 08:00 – 12:00 v pôvodných priestoroch na Pediatrickej klinike (vakcína Pfizer – dospelí a pediatrickí pacienti, Nuvaxovid – dospelí pacienti)


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021