OPATRENIA FNsP NZ


Zrušenie zákazu návštev

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v nemocnici a regióne sa ruší zákaz návštev vo FNsP Nové Zámky s okamžitou platnosťou:
      • Návštevy sú povolené v Čase od 14:00 — 16:00, maximálne 2 osoby pri pacientovi.
      • Návštevy na izolačných jednotkách iba s povolením primára a za dodržania bezpečnostných opatrení — plášť, respirátor, rukavice, poučiť návštevy o prísnej hygiene rúk!
      • Chodiaci pacienti môžu na prijímanie návštev využiť aj priestory vo vestibule monobloku alebo pred oddelením.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bola k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bude k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.