Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY

Deň zdravej výživy

CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY

Deň zdravej výživyTELEFÓNNY KONTAKT


NUTRIČNÁ PORADKYŇA

Ing. Alžbeta Hercegová
035 / 691 2390
035 / 691 2129
035 / 691 2816


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


8. POSCHODIE MONOBLOKU


NUTRIČNÁ PORADŇA

UTOROK
10:00-12:00
STREDA
13:00-14:00
ŠTVRTOK
10:00-12:00DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Centrum zdravia a výživy FNsP Nové Zámky  16. 10. 2020

Dňa 16. októbra si pripomíname Deň zdravej výživy. Svetový deň výživy nám chce priblížiť, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania a vyzýva nás k zdravému životnému štýlu. Dnešná populácia žije príliš rýchlo a pri stravovaní robí chyby, to je dôvod, prečo je dôležité sa tejto téme venovať. Hlavným posolstvom tohtoročného Svetového dňa potravy je „Zdravou výživou pre svet bez hladu“. FAO (Food and Agriculture Organization) vyzýva svet, aby každý z nás prispel svojou troškou k lepšiemu výsledku. Aj my sa chceme pripojiť k tejto myšlienke prostredníctvom liečebnej výživy v našej nemocnici. V našej nutričnej poradni, ako aj na oddelení liečebnej výživy a stravovania ponúkame komplexné konzultácie, ktoré Vám pomôžu k pozitívnej zmene životného štýlu. Výživa je neoddeliteľnou súčasťou liečby.

V súčasnej dobe vo svete zdravého životného štýlu je potrebné informovať pacientov, ako je možné liečiť ich ochorenie výživou. Je to služba prostredníctvom, ktorej nutričná špecialistka pomáha pacientom nájsť tú správnu cestu za zdravím a spokojným životom. Liečebný efekt je možné dosiahnuť len jednoduchou zmenou technologickej prípravy jedál a pokrmov alebo stačí zmeniť pomer živín, či obmedziť jednu z nich a zvýšiť príjem inej. Práca nutričnej terapeutky je náročné povolanie, ale je to aj podnetné poslanie, v ktorom sa spája majstrovstvo odborných úkonov s ochotou pomáhať ľuďom a pracovať v ich prospech. Urobte prvý krok a navštívte nás na Oddelení liečebnej výživy a stravovania alebo v nutričnej poradni v Centre zdravia a výživy, radi Vám poskytneme odborné informácie zamerané na liečbu výživou.

VIDEO


CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021