Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

ODDELENIE LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA

Úvod

ODDELENIE LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA

ÚvodTELEFÓNNY KONTAKT


VEDÚCA NUTRIČNÁ TERAPEUTKA OLVAS

Ing. Bc. Alžbeta Hercegová
035 / 691 2816


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


8. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania (OLVaS) vo FNsP Nové Zámky zabezpečuje poskytovanie nezávadnej, biologicky hodnotnej stravy, zodpovedajúcej moderným vedeckým poznatkom a zásadám správnej výživy hospitalizovaným a zamestnancom. Liečebná výživa je súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti. Významne ovplyvňuje liečebný proces chorého, znižuje náklady na medikamentóznu terapiu a tým napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia. OLVaS zodpovedá za odbornú časť liečebnej výživy, za technologickú prípravu a za distribúciu diét.

Nutričná terapeutka pravidelne konzultuje individuálne diéty s ošetrujúcim lekárom, hodnotí príjem jedla pacientom, zúčastňuje sa vizít na oddelení a podľa rozhodnutia primára aj odborných zasadnutí. Pripravuje kompletné špeciálne alebo individuálne diéty a v spolupráci s nutričným tímom zabezpečuje kombinované diéty s enterálnou alebo parenterálnou výživou.

Nutričná terapeutka pripravuje jedálny lístok a to: raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a 2. večeru každý deň pre hospitalizovaných pacientov v približnom počte 600.

Zmeny v počte požadovaných diét hlási staničná sestra toho istého dňa písomne alebo telefonicky. Obed do 9:00 hod. a večeru do 14:00 hod.

Strava pre zamestnancov sa pripravuje vo zvlášť vyhradenej časti. Množstvo pripravovanej stravy sa pohybuje od 250 do 450 porcií.

Vyhotovujú sa tieto druhy jedál:
  1. mäsitá strava
  2. bezmäsitá strava
  3. výberová strava
  4. delená strava
   +
   diétna strava č. 2, 4 a 9


Fotogalérie a reportáže z podujatí:

Vitamíny pre pacientov a zdravotníkov
Deň zdravej výživy


JEDÁLNY LÍSTOK OBEDOV PRE ZAMESTNANCOV

Harmonogram výdaja stravy:

Po-Pi 11:00-13:30 hod.
So, Ne, sviatok 11:00-13:00 hod.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021