Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY

Fórum pacientskych organizácií

CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY

Fórum pacientskych organizáciíTELEFÓNNY KONTAKT


NUTRIČNÁ PORADKYŇA

Ing. Alžbeta Hercegová
035 / 691 2390
035 / 691 2129
035 / 691 2816


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


8. POSCHODIE MONOBLOKU


NUTRIČNÁ PORADŇA

UTOROK
10:00-12:00
STREDA
13:00-14:00
ŠTVRTOK
10:00-12:00FÓRUM PACIENTSKYCH ORGANIZÁCIÍ

FNsP Nové Zámky  11. 2. 2020

Jedenásty február je dňom Svetového dňa chorých a patrí nevyliečiteľne chorým pacientom na celom svete. Jeho tradícia sa začala v roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Pri tejto príležitosti si pripomíname jeho myšlienku: „Spoločnosť sa posudzuje podľa toho, ako sa stará o chorých a aký postoj k nim zaujíma.“

My zdravotnícki pracovníci sa denno-denne stretávame s našimi pacientmi, vnímame ich problémy a snažíme sa ich spoločne riešiť. Často si kladieme otázku – robíme pre našich pacientov dosť? Vytvárame my zdravotníci, sociálni pracovníci, ale aj celá spoločnosť dôstojné podmienky pre chorých?

Naše fórum má zodpovedať niektoré tieto otázky, má poslúžiť na získanie nových informácií a má prispieť k spoločnému cieľu – posunúť hranice poznania, vytvoriť bázu spolupráce a pochopenia Vašich, ale aj našich problémov, identifikovať prekážky pri ich riešení. Hlásime sa k spoločnému cieľu – udržať zdravotný stav nevyliečiteľne chorých pacientov v znesiteľných medziach a zlepšiť kvalitu života, odstraňovať bariéry, ktoré ich od spoločnosti oddeľujú.

Na náš odborný seminár sme pozvali Vás – našich vzácnych hostí – pacientske organizácie z nášho regiónu, medzi ktoré patria: Slovak Crohn Club, Ilco klub, Klub psoriatikov a atopikov, IRIS klub, Spoločnosť Parkinson Slovensko, Zväz postihnutých civilizačnými ochoreniami, Klub Sclerosis multiplex, Hesperus n.o. špecializované denné centrum.

Sme radi, že aktívnou účasťou nás poctili významné organizácie, ktoré sú veľkými bojovníkmi v presadzovaní práv pacientov – Úrad komisárky pre zdravotne postihnutých z Bratislavy Asociácia ochrany práv pacientov z Bratislavy. Sme potešení, že medzi nás prišli zástupcovia odborov sociálnych vecí MÚ Nové Zámky a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky.

Mgr. Iveta Svetlanská, Ing. Alžbeta Hercegová – Centrum zdravia a výživy FNsP Nové Zámky

VIDEO
Program fóralogo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021