Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY

Úvod

CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY

ÚvodTELEFÓNNY KONTAKT


NUTRIČNÁ PORADKYŇA

Ing. Bc. Alžbeta Hercegová
035 / 691 2390
035 / 691 2129
035 / 691 2816


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


8. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

Centrum zdravia a výživy (CZV) je určené pre hospitalizovaných pacientov a ich príbuzných.

Ponúkame vám

 1. Poradenstvo v oblasti ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov, ktoré je potrebné ovládať pri prepustení z nemocnice.
 2. Nácvik jednotlivých činností v starostlivosti o:
   • pooperačné rany, rany po amputáciách, vredy predkolenia, dekubity (preležaniny);
   • močové katétre;
   • pacienta, ktorý si má podávať inzulín, alebo nízkomolekulárny heparín (napr. Fraxiparin, Clexan a pod.);
   • pacienta pripútaného na lôžko, v bezvedomí, po prekonaní cievnej príhody – nácvik hygienickej starostlivosti, výmena osobného a posteľného prádla, nácvik polohovania, prevencia dekubitov, presun pacienta z lôžka, nácvik sedu, postoja, chôdze.
 3. Konzultácie pre diabetikov, celiatikov, obéznych pacientov, potravinových alergikov, pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu, metabolickými, onkologickými ochoreniami, s malnutríciou.
 4. Tvorba stravovacieho plánu a informácie, ako si pripraviť diétne jedlo, aký je správny výber potravín.
 5. Poradenstvo voľby vhodnej pohybovej aktivity a základná, komplexná analýza zloženia tela, posúdenie nutričného stavu pacientov, tvorba individuálnych jedálničkov.

CENTRUM ZDRAVIA A VÝŽIVY


Poradíme vám

ako si vybaviť a zabezpečiť zdravotnícke pomôckypreukaz ZŤP.

Usmerníme vás

a podáme informácie v oblasti sociálneho poradenstva.

Poskytneme vám

informácie o možnostiach dlhodobej starostlivosti – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ADOS, hospice, DOS) a poskytovatelia sociálnych služieb (dom seniorov, špecializované zriadenia, DSS).

Sprostredkujeme vám

kontakty na pacientske organizácie, ich portály a webové stránky.

Bližšie informácie

o možnostiach objednania a termínu Vám poskytnú zdravotnícki pracovníci na oddelení, klinike nemocnice.

Ohlasy v médiách

Poradia pacientom aj ich príbuzným (Naše novosti č. 07/2020, FB)
MY Nové Zámky: V Nových Zámkoch otvorili Centrum zdravia a výživy

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Deň zdravej výživy
Fórum pacientskych organizácií
Ošetrovali paprčky
Prvé kroky pred prepustením pacienta


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021