Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

MIKULÁŠ 2017


MIKULÁŠ 2017

FNsP Nové Zámky  6. 12. 2017

Šiesteho decembra Mikuláš nezabudol ani na pacientov novozámockej nemocnice. Zavítal k nim s darčekmi, smiechom, priniesol aj svojich pomocníkov, anjelikov a čertov, ktorí pacientom vštepili veľa pozitívnej energie. Pacienti Mikuláša ubezpečili, že celý rok poslúchali a dodržiavali liečebný režim. Z návštevy Mikuláša, anjelov a čerta mali obrovskú radosť.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021