Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA

Cenník

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA

CenníkTELEFÓNNY KONTAKT


VEDÚCA SESTRA

PhDr. V. Vadkertiová
035 / 691 2147


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE MONOBLOKU
Zabezpečenie požadovanej kvality a primeranej úrovne dekontaminácie, dezinfekcie a sterilizácie rôzneho druhu zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok na opakované použitie, vrátane termolabilných pomôcok.


Cenník č. 3/2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len „nemocnica“) vydáva tento cenník:

Centrálna sterilizácia
33 Sterilizácia zdravotníckeho materiálu:
a. sterilizačný obal jednorazový kombinovaný „A“ 0,40 EUR
b. sterilizačný obal jednorazový kombinovaný „B“ 0,50 EUR
c. sterilizačný obal jednorazový kombinovaný „C“ 1,00 EUR


Nové Zámky, dňa 8. októbra 2021


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021