Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA

Úvod

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


VEDÚCA SESTRA

PhDr. V. Vadkertiová
035 / 691 2147


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


PRÍZEMIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

Oddelenie centrálnej sterilizácie tvorí súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP Nové Zámky. Úlohou oddelenia je zabezpečiť plynulé zásobovanie všetkých lôžkových, nelôžkových a ambulantných úsekov FNsP NZ a niektorých neštátnych zdravotníckych zariadení požadovaným množstvom sterilného zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok.

PERSONÁLNE OBSADENIE:
   • Vedúca sestra
   • Počet sestier: 10
   • Počet zdrav. asistentov: 2
   • Počet sanitárov: 8

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021