Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

GERIATRICKÉ A DOLIEČOVACIE ODDELENIE

Aký liek sa ukrýva pod názvom Humorin?

Aký liek sa ukrýva pod názvom Humorin?

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Iveta Szilágyiová
telefón: 035 / 691 2244


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Beďa Visnyei
telefón: 035 / 691 2538


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


13. POSCHODIE MONOBLOKU
AKÝ LIEK SA UKRÝVA POD NÁZVOM HUMORIN?

Geriatrické oddelenie, FNsP Nové Zámky  17. 10. 2019

... predsa červená „pilulka“ dobrej nálady – aplikuje sa nasadením na nos. Na geriatrické a doliečovacie oddelenie zavítala špeciálna „uzdravovacia skupina“ zo združenia Červený nos. Pacienti týchto oddelení majú za sebou nezriedka dlhú liečbu alebo i niekoľko ochorení súčasne. Dni v nemocnici môžu byť pre nich dlhé. Rozptýlenie, odvedenie pozornosti od ochorenia, povzbudenie, vyčarenie úsmevu na ich tvárach prinieslo iný, výnimočný deň nielen pre každého z pacientov, ale i pre personál. Zanechali na oddelení dobrú náladu, povzbudili nádej. Priniesli dar, ktorý pomáha liečiť.

Takéto podujatie na oddelení starostlivosti o seniorov by nemalo zostať ojedinelé. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch citlivo vníma potreby všetkých pacientov a veľmi rada bude v budúcnosti s občianskym združením Červený nos na podobných projektoch spolupracovať.

Ďakujeme.

Červený nos
Červený nos FBlogo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021