Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

GERIATRICKÉ A DOLIEČOVACIE ODDELENIE

Ambulancia

GERIATRICKÉ A DOLIEČOVACIE AMBULANCIE

AMBULANCIATELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Hana Prusáková
telefón: 035 / 691 2294


SESTRA

Anita Šoóšová
telefón: 035 / 691 2294


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


13. POSCHODIE MONOBLOKU
GERIATRICKÁ AMBULANCIA

Na geriatrickej ambulancii poskytujeme v rámci celého okresu preventívnu a liečebno-diagnostickú starostlivosť pre pacientov nad 65 rokov, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu. Zabezpečujeme kontinuálnu zdravotnú starostlivosť s rešpektovaním osobitosti geriatrického veku.

V záujme pacienta konzultujeme a spolupracujeme s inými špecializovanými ambulanciami. Pri výraznom zhoršení zdravotného stavu doporučujeme hospitalizáciu.

Ordinačné hodiny:
utorok  7:45 – 11:30 hod.
štvrtok  7:45 – 11:30 hod.

ZABEZPEČUJEME
   • interné – geriatrické vyšetrenie
   • vyšetrenie na vlastnú žiadosť, pred umiestnením do DSS, pre sociálne účely
   • vyšetrenie pred kúpeľnou liečbou občanov starších ako 65 rokov
   • schvaľovanie a predpisovanie jednorazových absorpčných pomôcok

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.