Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

GERIATRICKÉ A DOLIEČOVACIE ODDELENIE

Úvod

GERIATRICKÉ A DOLIEČOVACIE ODDELENIE

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Hana Prusáková
telefón: 035 / 691 2244


VEDÚCA SESTRA

Mária Kelebercová
telefón: 035 / 691 2538


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


13. POSCHODIE MONOBLOKU
Doliečovacie oddelenie je z prevádzkových dôvodov až do  odvolania dočasne uzavreté.

CHARAKTERISTIKA

Geriatria je samostatný interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov gerontológie, vnútorného lekárstva, rehabilitácie a ďalších klinických odborov a aplikuje ich v starostlivosti o starých ľudí. Geriatrické oddelenie slúži na diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu pacientov starších ako 65 rokov s prevažne vnútornými ochoreniami, najmä tých, ktorí vzhľadom na výraznú polymorbiditu vyžadujú komplexný prístup. Súčasťou starostlivosti na geriatrickom oddelení je aj ohodnotenie funkčnej kapacity chorého, jeho kognitívnych funkcií, nárokov jeho životného prostredia a možnosti jeho rodiny starať sa o neho.

Doliečovacie oddelenie poskytuje lekársku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť, preloženým z iných oddelení, vyžadujúcich ešte doliečenie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Doliečovacie oddelenie hospitalizuje pacientov vo veku 18 rokov a viac.

Kapacita oddelenia je 30 lôžok.


POČET PRACOVNÍKOV
   • Lekári: 3 (primár + 2 sek. lek.)
   • Sestry: 14
   • Praktické sestry: 1
   • Sanitári: 10


FOTOGRAFIE A REPOTÁŽE Z PODUJATIA

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021