Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

GERIATRICKÉ A DOLIEČOVACIE ODDELENIE

Dobrovoľníci ako jedna z tém nemocničného odborného semináru

Dobrovoľníci ako jedna z tém nemocničného odborného semináru

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Hana Prusáková
telefón: 035 / 691 2244


VEDÚCA SESTRA

Mária Kelebercová
telefón: 035 / 691 2538


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


13. POSCHODIE MONOBLOKU
DOBROVOĽNÍCI AKO JEDNA Z TÉM NEMOCNIČNÉHO ODBORNÉHO SEMINÁRU

FNsP Nové Zámky  22. 1. 2020

V stredu 22. januára sa v kinosále FNsP Nové Zámky uskutočnil nemočničný odborný seminár, na ktorom okrem iného odzneli prednášky o kvalite života seniorov s obezitou, o komplexnej včasnej geriatrickej rehabilitačnej starostlivosti, o uplatnení prvkov bazálnej stimulácie v prístupe k pacientom, ale aj o dobrovoľníkoch.

Katrin, Vivien, Katarína, Alexandra, Bernadett a Nina. Toto sú mená prvých dobrovoľníčok vo FNsP Nové Zámky.

Ide o žiačky I. ročníka MPS SZŠ v Nových Zámkoch, ktoré sa zúčastnili programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (ďalej len DofE). Žiačky sa v rámci programu DofE realizujú v 3 oblastiach, pričom jednou z nich je aj dobrovoľníctvo.

Návštevy dobrovoľníkov prebiehali pravidelne na Geriatrickom a Doliečovacom oddelení FNsP Nové Zámky. Schádzali sa týždenne, vždy poobede po ukončení vyučovania, pod dohľadom vedúcej sestry. Cieľom projektu je uľahčiť a spríjemniť pobyt pacienta počas hospitalizácie. Náplňou dobrovoľníka je krátenie času pacientov – rozhovormi, čítaním kníh, vyfarbovaním omaľovánok, hraním hier, vypĺňaním tajničiek, realizáciou kultúrnych vložiek ako je spev, hra na hudobný nástroj, ďalej asistencia pacientom pri jednoduchých samoobslužných činnostiach, sprevádzanie pacienta pri sledovaní TV a pod.

Projekt sa realizuje od začiatku novembra 2019 do konca januára 2020. Žiačky takéto rozumné využitie voľného času napĺňalo, dobrovoľníctvu sa budú venovať naďalej, dokonca sa nám prihlásili aj noví dobrovoľníci.

VIDEO (FB)
Program semináru
ZŠ Nábrežná: Program Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgulogo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.