Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

Lekárskej fakulty SZU a FNsP Nové Zámky

KLINIKA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

AmbulanciaTELEFÓNNY KONTAKT


PREDNOSTA – PRIMÁR

MUDr. Klára Soboňová, PhD.
035 / 691 2351
klara.sobonova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Beáta Mauschová
035 / 691 2668


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


1. POSCHODIE MONOBLOKU – VÝCHODNÝ TRAKT
Sestra:  Mgr. Beáta Mauschová
Telefón:  035 / 691 2668

Lekári:
  • MUDr. Klára Soboňová, PhD.,
  • MUDr. Andrea Bitterová

1. poschodie monobloku – východný trakt


ORDINAČNÉ HODINY – MUDr. Klára Soboňová, PhD.

UTOROK
08:00-10:00, 15:30-17:30
STREDA
08:00-10:00, 15:30-17:30
ŠTVRTOK
08:00-10:00, 15:30-17:30
PIATOK
08:00-10:00, 15:30-17:30


ORDINAČNÉ HODINY – MUDr. Andrea Bitterová

PONDELOK
07:00-09:00, 10:00-12:00, 14:30-15:30
UTOROK
07:00-09:00, 11:00-12:00, 14:30-15:30
STREDA
07:00-09:00, 11:00-12:00, 13:30-15:30
ŠTVRTOK
07:00-09:00, 11:00-12:00, 13:30-15:30
PIATOK
07:00-09:00, 10:00-12:00, 14:30-15:30


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021