Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINICKÁ ONKOLÓGIA

Nadštandardná izba

KLINICKÁ ONKOLÓGIA

Nadštandardná izbaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Pavol Demo
ambulancia: 035 / 691 2549
pracovňa: 035 / 691 2649


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Silvia Sztiszkalová
035 / 691 2306


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


8. POSCHODIE MONOBLOKU
VÁŽENÍ PACIENTI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na našej klinike máte k dispozícii nadštandardnú izbu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade s uznesením operatívneho vedenia FNsP č. 4/2008 zo dňa 12. 5. 2008.

Hospitalizácia na 1 lôžkovej izbe s vlastným sociálnym zariadením, televíznym a rádiovým prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí.

PACIENT MÁ K DISPOZÍCII
   • televízny prijímač
   • pripojenie na internet
   • chladničku
   • mikrovlnnú rúru
   • rýchlovarnú kanvicu
   • skrine na odloženie osobných vecí


ZA ÚHRADU
   • 1-lôžková izba – 35,00 €/deň
   • rodinný príslušník-sprievodca – 17,50 €/deň

V prípade Vášho záujmu sa informujte u primára alebo vedúcej sestry oddelenia.logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021