Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINICKÁ ONKOLÓGIA

Úvod

KLINICKÁ ONKOLÓGIA

ODDELENIETELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Pavol Demo
ambulancia: 035 / 691 2549
pracovňa: 035 / 691 2649


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Silvia Sztiszkalová
035 / 691 2306


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


8. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

Oddelenie klinickej onkológie FNsP Nové Zámky poskytuje zdravotnú starostlivosť pre onkologických pacientov.

Koncepcia odboru

Klinická onkológia je samostatný klinický odbor medicíny, ktorý sa zoberá epidemiológiou, prevenciou, skríningom, diagnostikou, liečbou a prognózou zhubných nádorov. Klinická onkológia spája viaceré čiastkové odbory, zaoberajúce sa diagnostikou a liečením onkologických ochorení. Úzko spolupracuje s rádioterapiou a ďalšími odbormi (chirurgiou, interným lekárstvom, gynekológiou a ďalšími internistickými a chirurgickými odbormi)

Klinická onkológia odbornou náplňou zabezpečuje starostlivosť o chorých so zhubnými nádormi. Odbor využíva výsledky experimentálneho a klinického onkologického výskumu a zabezpečuje ich použitie v praxi. Uskutočňuje hlásnu službu onkologických ochorení do Národného onkologického registra.

Oddelenie klinickej onkológie lôžková časť má 22 lôžok a v ambulantnej časti sú 3 ambulancie a 8 lôžok na ambulantné podávanie chemoterapie.

Oddelenie klinickej onkológie- lôžková časť:

Lekári:

MUDr. Hedviga Molnárová
MUDR. Daniela Škradová
MUDr. Lucia Stefanková Viriková

Pracovňa lekárov :
tel.: 035 / 691  2604


> Články oddelenia


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021