Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA ANÉSTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

Ambulancia

KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY AMBULANCIE

AMBULANCIATELEFÓNNY KONTAKT


SESTRY

Mgr. Silvia Vetterová
Bc. Miriam Komárová
035 / 691 2642


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


1. POSCHODIE MONOBLOKU – PRI VÝŤAHOCH
Lekári:
MUDr. Klára Kmeťová,
MUDr. Viliam Soboňa,
MUDr. Marián Kollár,
MUDr. Lyubomyr Habovda

Sestra:  Mgr. Silvia Vetterová
Sestra:  Bc. Miriam Komárová
Telefón:  035 / 691 2642

1. poschodie monobloku – pri výťahoch

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predanestetické vyšetrenie, predoperačnú prípravu pacientov podstupujúcich plánované operačné výkony vo FNsP Nové Zámky i v iných nemoc­ničných zariadeniach.


PRÍPRAVA NA VYŠETRENIE
PRIPRAVTE SI:
   • preukaz poistenca,
   • predoperačné vyšetrenie od internistu (lekára so špecializáciou vnútorné lekárstvo) staré max. 14 dní (nie od praktického lekára),
   • výsledky laboratórnych vyšetrení,
   • nálezy ambulantných vyšetrení, kde je sledovaný pacientov zdravotný stav (kardiológ, pneumológ, hematológ…),
   • rozpis užívaných liekov!

Anestéziologické vyšetrenie má byť zrealizované pred nástupom na hospitalizáciu.


PRAKTICKÉ INFORMÁCIE O PEDA (PÔRODNÁ EPIDURÁLNA ANALGÉZIA)

Na ambulancii sa vykonáva aj poučenie pred plánovaným podaním epidurálnej pôrodníckej enalgézie (PEDA), každý pondelok od 14:00 do 15:00 hod.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ:
   • ešte pred začiatkom pôrodnej činnosti osobne navštíviť ambulanciu anestéziológie v čase vyhradenom pre tehotné. Prečítať si podrobne „Písomné poučenie pred PEDA“ a vypísať „Dotazník k PEDA“, ktorý dostanete v ambulancii.
   • špecializovaný lekár-anestéziológ na základe dotazníka a konzultácie s Vami posúdi, či je pre Vás „epidurálka“ vhodná
   • po osobnej konzultácii s anestéziológom dostanete na podpis „Súhlas s vykonaním pôrodnej analgézie“. Tento dokument Vám poskytne anestéziológ (písomný súhlas nie je zaväzujúci, t.j. ak nebudete nakoniec „epidurálku“ chcieť, je možné ho kedykoľvek odvolať).
   • absolvovať krvné vyšetrenie „krvný obraz“ najviac mesiac pred termínom pôrodu (prostredníctvom Vášho pôrodníka).
   • vziať všetky dokumenty a výsledky krvného vyšetrenia so sebou na pôrod do nemocnice.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021