Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

Úvod

KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

KLINIKATELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Štefan Krbila, PhD.
035 / 691 2226
stefan.krbila@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Anna Zsilinszká
035 / 691 2137
anna.zsilinszka@nspnz.sk


LÔŽKOVÉ ODDELENIE

035 / 691 2252


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


1. POSCHODIE MONOBLOKU – ZÁPAD
CHARAKTERISTIKA

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny zaisťuje vo všetkých vekových a rizikových skupinách celé spektrum činností prislúchajúcich odboru – anestéziologická, resuscitačná a intenzívna starostlivosť a liečbu bolestí.

ZAMERANIE ODDELENIA

KAIM zabezpečuje anestéziologickú činnosť a intenzívnu starostlivosť nielen pre okres Nové Zámky, ale v súčinnosti s jednotlivými chirurgickými odbormi aj pre široký región juhozápadného Slovenska.

Hospitalizovaní sú septickí pacienti s nutnosťou použitia extrakorporálnych eliminačných metód, pacienti so závažnými intoxikáciami so zlyhaním alebo zlyhávaním orgánu alebo viacerých orgánových systémov, polytraumy vyžadujúce neurochirurgickú, traumatologickú eventuálne intervenciu s následnou intenzívnou starostlivosťou na KAIM.


Čítaj viac


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021