Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ll.

Ambulancie

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ll. AMBULANCIE

AMBULANCIEVEDENIE KLINIKYPRIMÁR

MUDr. Zoltán Borbély, PhD.
035 / 691 2524 (pracovňa)
035 / 691 2717VEDÚCA SESTRA

PhDr. Andrea Barteková
035 / 691 2364


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


12. POSCHODIE MONOBLOKU
Výťah na 12. poschodí z dôvodu rekonštrukcie nezastavuje. Prosíme, vystúpte na 11. poschodí a použite schody, ďakujeme.

ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE

   • nefrologická ambulancia
   • ambulancia vnútorného lekárstva ll (12. poschodie, 1. poschodie)
   • diabetologická ambulancia
   • endokrinologická ambulancia
   • ambulancia vnútorného lekárstva – predoperačné vyšetrenia (prízemie monobloku)

 • NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA
 • AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ll – 12. POSCHODIE
 • AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ll – 1. POSCHODIE (FARMAKOLÓGIA)
 • DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA
 • ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCIA
 • AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

Lekár:      MUDr. Zoltán Borbély, PhD.

Sestra:    Katarína Gulišová
Telefón:  035 / 691 2717

12. poschodie monobloku – sever

Nefrologické vyšetrenie, komplexné vyšetrenie moča, vyšetrenie funkcie obličiek, ultrazvukové vyšetrenie obličiek, liečba obličkových chorôb,dispenzárna starostlivosť u vybraných skupín obyvateľstva s ochorením obličiek, vyšetrenia ohľadne zaradenia pacienta do dialyzačnej liečby (akútnej, chronickej), edukácia pacientov novo zaradených do eliminačnej liečby /hemodialýza, peritoneálna dialýza/ a kontrola technického zvládnutia uvedenej liečby, zabezpečenie vyšetrenia do transplantačného programu, evidencia pacientov, ktorí sú čakateľmi na eliminačnú liečbu taktiež pacientov, ktorí boli vyradení z tejto liečby.


ORDINAČNÉ HODINY
PONDELOK – PIATOK
07:00-10:00
AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ll – 12. POSCHODIE

Lekár:     MUDr. Kamila Juríková, MUDr. Csilla Vavrová
Sestra:    Marta Rosinská
Telefón:  035 / 691 2380

12. poschodie monobloku – sever


ORDINAČNÉ HODINY
PONDELOK
13:00-15:00
UTOROK
13:00-15:00
STREDA
13:00-15:00
ŠTVRTOK
13:00-15:00
AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ll – 1. POSCHODIE (FARMAKOLÓGIA)

Lekár:    MUDr. Klára Soboňová, PhD.  (Ut-Pi 13,30-15,30 hod.)
Telefón:  035 / 691 2668

1. poschodie monobloku – východný trakt (priestory oddelenia klin. farmakológie)


ORDINAČNÉ HODINY
PONDELOK
09:00-10:00
UTOROK
09:00-11:00 / 13:30-15:30
STREDA
09:00-11:00 / 13:30-15:30
ŠTVRTOK
09:00-11:00 / 13:30-15:30
PIATOK
09:00-10:00 / 13:30-15:30
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA

Lekár:     MUDr. Lucia Šimová

Sestra:    Judita Vadkertiová
Telefón:  035 / 691 2874

12. poschodie monobloku – sever


ORDINAČNÉ HODINY
PONDELOK
09:00-15:00
UTOROK
09:00-15:00
STREDA
09:00-15:00
PIATOK
09:00-15:00
ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCIA

Lekár:      MUDr. Beáta Arciniegas Berkešová

Sestra:    Katarína Gulišová
Telefón:  035 / 691 2717

12. poschodie monobloku – sever

Sonografie štítnej žľazy a vyšetrenia.


ORDINAČNÉ HODINY
PONDELOK – PIATOK
10:00-12:00
AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIA

Sestra:    Mgr. Tatiana Jančová
Telefón:  035 / 691 2836

Prízemie monobloku – západný trakt (urgentný príjem, č. d. 15)

VÝKONY V AMBULANCII:

V ambulancii sa vykonáva interné vyšetrenie súvisiace s plánovaným operačným zdravotným výkonom. Realizujeme základný laboratórny súbor, predoperačné sérologie, vyšetrenie krvnej skupiny, EKG, RTG hrudníka. Ostatné požadované vyšetrenia pred operáciou je nutné zrealizovať v spolupráci s praktickým lekárom.

INFORMÁCIE A POKYNY PRE PACIENTOV:

Na predoperačné vyšetrenie sa pacient môže objednať v predstihu buď osobne v ambulancii vnútorného lekárstva, ktorá sa nachádza na prízemí monobloku v priestoroch urgentného príjmu, číslo dverí 15 alebo telefonicky na čísle 035 / 691 2836.

V rámci interného predoperačného vyšetrenia je nutné si so sebou priniesť:

   • Výmenný lístok od praktického lekára alebo indikujúceho lekára.
   • Nález odborného lekára, ktorý indikuje operačný zákrok, aký operačný zákrok a v akej anestéze.
   • Zoznam požadovaných vyšetrení pred operáciou.
   • Výsledky požadovaných vyšetrení pred operáciou, ktoré nie je možné zrealizovať na našej ambulancii (napr. výter z nosa, z hrdla, moč K+C, ultrazvukové vyšetrenia, či iné odborné vyšetrenia – kardiologické, pľúcne, diabetologické).
   • Výpis zo zdravotnej dokumentácie od praktického lekára, ktoré musí obsahovať kompletnú osobnú anamnézu, aktuálny zoznam užívaných liekov (gramáž+dávkovanie) a alergickú anamnézu.
   • Posledné nálezy od všetkých odborných lekárov, u ktorých ste dispenzarizovaný.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.