Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

Na ceste k uzdraveniu

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

Na ceste k uzdraveniuTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Katarína Szuszeková
035 / 691 2436


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Katarína Kneip Rehorová
035 / 691 2541


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


13. POSCHODIE MONOBLOKU
NA CESTE K UZDRAVENIU

FNsP Nové Zámky  11. 4. 2020

Prvé príznaky rakoviny koreňa jazyka sa javia ako všeobecný problém s prehĺtaním. Často sa objavujú zväčšené lymfatické uzliny na krku, čo môže byť známkou metastázy. Ladislav Kobolka (75 rokov) sa so svojimi ťažkosťami obrátil na lekára v septembri 2018. Od tej doby prekonal sedem operácií, cíti sa dobre, ale keďže má sťaženú reč, jeho príbeh pomôže porozprávať manželka, Mária.

…Pani primárka Tkachuk má veľké srdce, keby bolo na nej, na svete by neboli chorí ľudia, hovorí. Príjme každého, jej krédom je, že všetkých treba vyliečiť. Mrzí ju, keď musíme dlho čakať pri kontrolách. Je to fantastická žena. Celá naša rodina je jej veľmi vďačná a taktiež jej kolektívu za obetavú a svedomitú prácu. Pani doktorka chváli Laciho, že taký dobrý pacient sa zriedkakedy nájde. Lebo hneď po operácii na prvej vizite sa posadil a usmieval sa – hovorí vďačná manželka.

Vykonáva svoju prácu s láskou  – utvrdzuje manžel, ktorý jej položil život do rúk…


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021