Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

Pacientom

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

PacientomTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Katarína Szuszeková
035 / 691 2436


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Katarína Kneip Rehorová
035 / 691 2541


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


13. POSCHODIE MONOBLOKU
PRED OPERÁCIOU

„Objednávka na hospitalizáciu“ – tlačivo na stiahnutie

Pacient je na ORL kliniku prijatý deň pred operačným výkonom (termín na objednávke je termín nástupu do nemocnice). Všetky informácie o požadovaných vyšetreniach a osobných veciach nájdete podrobne v tlačive „Objednávka na hospitalizáciu“ – viď vyššie.

Doba hospitalizácie sa pohybuje v rozmedzí 2-14 dní/nocí, v závislosti od ochorenia a pooperačného priebehu.

Počas hospitalizácie je u detí a dospelých (podľa kapacity oddelenia) možný sprievod rodiča, rodinného príslušníka (spolu na jednej izbe, spolu samostatne na nadštandardnej izbe), u detí do 3 rokov je sprievod rodiča zdarma.

Výkony poskytované na ORL klinike sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Po prebehnutej rekonštrukcii majú pacienti počas hospitalizácie na štandardnom aj nadštandardnom lôžku zabezpečenú komplexnú pooperačnú starostlivosť, vrátane skorej pooperačnej starostlivosti na vyčlenenej izbe v prítomnosti školenej anestéziologickej sestry, prípadne lekára. Počas hospitalizácie prebieha na oddelení vizita prednostu kliniky denne, ošetrenie lekárom resp. operatérom denne, konzultácie s lekárom podľa potreby. Pri prepustení je pacient adekvátne poučený, prvé kontrolné vyšetrenie po operácii je u väčšej časti pacientov realizované na ambulancii ORL kliniky.


JEDNODŇOVÁ STAROSTLIVOSŤ

Jednodňová starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje formou ambulantnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje pobyt na lôžku kratší ako 24 hodín.

Pacient prichádza na ORL kliniku o 6:30 hod. nalačno (6. poschodie – východ) v deň operačného výkonu s kompletnou zdravotnou dokumentáciou: kartičkou poistenca, občiansky preukaz, lekársky nález od ORL špecialistu, detské alebo interné predoperačné vyšetrenie, výsledky laboratórnych vyšetrení. Anestéziologické vyšetrenie absolvuje pacient v pracovný deň pred operáciou vo FNsP Nové Zámky (1. poschodie).

Pacient si so sebou prinesie: pyžamo, prezuvky.

Po operácii odchádza pacient poučený do domáceho ošetrenia, a to v deň výkonu, optimálne do 12, najneskôr však do 24 hodín od príchodu na kliniku.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021