Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

Úvod

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

KLINIKATELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Katarína Szuszeková
035 / 691 2436


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Katarína Kneip Rehorová
035 / 691 2541


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


13. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

O Klinike ORL FNsP Nové Zámky

Oddelenie ORL v Nových Zámkoch vzniklo v roku 1946. Malo 22 postelí, primárom bol prim. MUDr. Fodor. Na oddelení sa vykonávali základné operácie a endoskopia. Od roku 1954 viedol oddelenie prim. MUDr. Ivan Kutlík. V roku 1982, po vybudovaní novej nemocnice, sa oddelenie presťahovalo do terajšej budovy. Spočiatku malo 60 postelí. Od roku 1985 do roku 2002 viedol oddelenie prim. MUDr. Ján Strolka, ktorý zaviedol mikrochirurgiu a rozšírilo sa spektrum operácií v celkovej anestézii. V ambulantnej časti oddelenia bola pozornosť venovaná hlavne diagnostike závratových stavov. V roku 2003 prevzal vedenie oddelenia prim. MUDr. František Kurinec, PhD. Rozšírilo sa spektrum vyšetrení a operačných postupov, tak ako je to v súčasnosti. V roku 2004 bol pracovisku udelený štatút kliniky. Od 1. januára 2019 vedie kliniku prim. MUDr. Olena Tkachuk, aktuálne dočasne zastúpená MUDr. Katarínou Szuszekovou.

Klinika ORL FNsP Nové Zámky poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s chorobami hlavy a krku v nepretržitej prevádzke ambulantnou formou, formou jednodňovej chirurgie ako aj formou hospitalizácie. Vykonáva sa diagnostika a liečba chorôb ucha, nosa a prinosových dutín, hltana, hrtana, krku a priľahlých oblastí.

Poskytuje sa komplexná diagnostika a liečba nádorov hlavy a krku, ako malígne a benígne nádory ústnej dutiny, prinosových dutín, hltana a hrtana. V liečbe zhubných nádorov využívame rozpracované techniky (parciálne resekcie orgánu) ktoré, ak to rozsah choroby dovolí, nepoškodzujú životný komfort. Rozsah choroby však nie vždy umožňuje iba čiastočne odstránenie chorého orgánu a je nutné kompletné odstránenie. Súčasťou tejto liečby je aj odstránenie postihnutých uzlín, tzv. disekcia lymfatických uzlín krku. Pobyt na oddelení trvá 10 až 14 dní. Po chirurgickej a onkologickej liečbe ostáva pacient v dispenzárnej starostlivosti špecializovanej onkologickej ambulancie kliniky ORL s individuálnou frekvenciou kontrolných vyšetrení.

Chirurgické výkony v lokálnej alebo celkovej anestézii sú vykonávané na plne vybavenej operačnej sále v rámci centrálnych operačných sál (COS) a na jednej menšej operačnej sále pre výkony jednodňovej chirurgie. Ambulantná zdravotná starostlivosť sa poskytuje na dvoch ambulanciách – všeobecnej a špecializovanej ORL ambulancii.


FOTOGALÉRIE A REPORTÁŽE Z PODUJATÍ:

ORL KLINIKA

Čítaj viac


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021