Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

Úvod

OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

KLINIKATELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Katarína Szuszeková
035 / 691 2436


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Katarína Kneip Rehorová
035 / 691 2334


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


13. POSCHODIE MONOBLOKU
CHARAKTERISTIKA

O Klinike ORL FNsP Nové Zámky

Oddelenie ORL v Nových Zámkoch vzniklo v roku 1946. Malo 22 postelí, primárom bol prim. MUDr. Fodor. Na oddelení sa vykonávali základné operácie a endoskopia. Od roku 1954 viedol oddelenie prim. MUDr. Ivan Kutlík. V roku 1982, po vybudovaní novej nemocnice, sa oddelenie presťahovalo do terajšej budovy. Spočiatku malo 60 postelí. Od roku 1985 do roku 2002 viedol oddelenie prim. MUDr. Ján Strolka, ktorý zaviedol mikrochirurgiu a rozšírilo sa spektrum operácií v celkovej anestézii. V ambulantnej časti oddelenia bola pozornosť venovaná hlavne diagnostike závratových stavov. V roku 2003 prevzal vedenie oddelenia prim. MUDr. František Kurinec, PhD., od roku 2019 ho nasledovala prim. MUDr. Olena Tkachuk. Rozšírilo sa spektrum vyšetrení a operačných postupov, tak ako je to v súčasnosti. V roku 2004 bol pracovisku udelený štatút kliniky. Aktuálne vedie kliniku prim. MUDr. Katarína Szuszeková.

Klinika ORL FNsP Nové Zámky poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s chorobami hlavy a krku v nepretržitej prevádzke ambulantnou formou, formou jednodňovej chirurgie ako aj formou hospitalizácie. Vykonáva sa diagnostika a liečba chorôb ucha, nosa a prinosových dutín, hltana, hrtana, krku a priľahlých oblastí.

Poskytuje sa komplexná diagnostika a liečba nádorov hlavy a krku, ako malígne a benígne nádory ústnej dutiny, prinosových dutín, hltana a hrtana. V liečbe zhubných nádorov využívame rozpracované techniky (parciálne resekcie orgánu) ktoré, ak to rozsah choroby dovolí, nepoškodzujú životný komfort. Rozsah choroby však nie vždy umožňuje iba čiastočne odstránenie chorého orgánu a je nutné kompletné odstránenie. Súčasťou tejto liečby je aj odstránenie postihnutých uzlín, tzv. disekcia lymfatických uzlín krku. Pobyt na oddelení trvá 10 až 14 dní. Po chirurgickej a onkologickej liečbe ostáva pacient v dispenzárnej starostlivosti špecializovanej onkologickej ambulancie kliniky ORL s individuálnou frekvenciou kontrolných vyšetrení.

Chirurgické výkony v lokálnej alebo celkovej anestézii sú vykonávané na plne vybavenej operačnej sále v rámci centrálnych operačných sál (COS) a na jednej menšej operačnej sále pre výkony jednodňovej chirurgie. Ambulantná zdravotná starostlivosť sa poskytuje na dvoch ambulanciách – všeobecnej a špecializovanej ORL ambulancii.

Súčasťou ambulantného traktu Kliniky ORL je aj vyšetrovňa BERA. Počas vyšetrenia sa dieťa podrobí niekoľkým vyšetreniam, z ktorých najdôležitejšie je vyšetrenie ASSR alebo BERA, ktoré určí približný prah počutia dieťaťa na skúmaných frekvenciách. Vyšetrenie BERA sa u nás vykonáva počas prirodzeného spánku detí.

Klinická logopédia je súčasťou Kliniky ORL celé desaťročia a predstavuje dôležitý článok v starostlivosti o pacienta s otorinolaryngologickými diagnózami. Komplexná klinickologopedická intervencia zahŕňa diagnostiku, terapiu, prevenciu a poradenstvo pacientom s rakovinou hlavy a krku a ďalšími otorinolaryngologickými diagnózami a tiež pacientom s orofaryngeálnou dysfágiou rôznej etiológie. Práca klinického logopéda na Klinike ORL zahŕňa: komplexnú rehabilitáciu (hlasovú, pľúcnu, čuchovú, rehabilitáciu prehĺtania) pacientov s rakovinou hlavy a krku po nechirurgickej i chirurgickej liečbe; rehabilitáciu hlasu po laryngektómii (fonačná protézka, elektrolarynx, alternatívna komunikácia); čuchovú rehabilitáciu

V rámci vyšetrenia FEES sa posudzuje hltací akt pri prehĺtaní rôznych konzistencií potravy za súčasného monitorovania hltacieho aktu flexibilným endoskopom. Vyšetrenie sa vykonáva pod dohľadom ORL lekára a klinického logopéda. Vyšetrenie je zamerané na posúdenie hltacieho aktu s následným návrhom opatrení, ktoré majú za cieľ stanoviť spôsob bezpečného a efektívneho prehĺtania. Vyšetrenie sa vykonáva formou krátkej hospitalizácie na ORL klinike.


ORL KLINIKA

JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZAHŔŇA
  • Endoskopickú adenoidektómiu – indikácie adenoidektómie vyplývajú z uvedených príznakov: mechanická prekážka v nosohltane a ňou podmienené ťažkosti, recidivujúce tubotympanické katary, sekretorická otitída, hnisavé akútne a chronické otitídy, prevodová nedoslýchavosť, pri hyperplázii podnebných tonzíl u malých detí, opakované zápaly a iné choroby respiračného traktu (rinitídy, sinusitídy, laryngitídy a bronchitídy). Odstránenie nosohltanových mandlí sa vykonáva pod endoskopickou kontrolou v celkovej anestézii. V prípade priaznivého pooperačného zdravotného stavu sú pacienti dehospitalizovaní v deň chirurgického výkonu.
  • Frenuloplastiku – jedná sa o uvoľnenie podjazykovej uzdičky, ktorá môže v určitých prípadoch obmedzovať pohyblivosť jazyka, spomaľovať rozvoj reči a zhoršovať výslovnosť určitých hlások. V extrémnych prípadoch sa spája s problematickým prehĺtaním. Zákrok robíme v krátkej inhalačnej anestézii. Predoperačne je potrebné vyšetrenie klinickým logopédom.
  • Otomikroskopiu, myringotómiu so zavedením ventilačných trubičiek – akútny stredoušný zápal v niektorých prípadoch prechádza do chronickej sekretorickej otitídy. Ide o nezápalovú chorobu, ktorá sa prejavuje poruchou sluchu tzv. prevodového typu. Porucha sluchu je podmienená prítomnosťou tekutiny v stredouší. Môže ísť o riedku tekutinu alebo o hustejšiu, tzv. glejové ucho. Úlohou chirurgickej liečby je túto tekutinu odstrániť. Vykonáva sa myringotómia, drenážna procedúra, pri ktorej je narezaná blanka bubienka, čo umožňuje vytekanie tekutiny zo stredného ucha a jej drénovanie cez vonkajší zvukovod smerom von. V závislosti od veľkosti rezu sa blanka bubienka vracia k normálu za niekoľko dní. Myringotómia so zavedením ventilačných trubičiek sa používa na predĺženie časového intervalu, počas ktorého je stredné ucho otvorené a tým aj drénované. Umožňuje zároveň aj aplikáciu liekov do stredoušia, ventiláciu a pôsobí v prevencii vzniku opakovaného stredoušného zápalu.
  • Tonzilotómiu – odstraňuje sa nadbytočná časť podnebných mandlí pri zúžení hltanovej bránky (napr. pri ťažkostiach s dýchaním a prehĺtaním).
  • Tonzilektómiu – chronický zápal podnebných mandlí sa vyvíja po opakovaných angínach. V dôsledku fibróznej premeny lymfoepitelového tkaniva a jazvenia sa tvoria krypty, v ktorých sa môžu hromadiť zvyšky potravy a hnisavý exsudát. Vytvárajú sa mikroabscesy s foetorom, podnebná mandľa sa fixuje k okoliu a stáva sa tuhá. Objavuje sa pocit „škriabania“ v hltane, mierne ťažkosti pri prehĺtaní, zápach z úst, celková únava, subfebrility a bolesť hlavy. Indikácie na tonzilektómiu sú: recidivujúce angíny (3- až 4-krát do roka, alebo 2-krát ročne posledných 5-7 rokov), paratonzilárny absces alebo iná prekonaná komplikácia angíny, dôvodné podozrenie na fokálnu infekciu pri chronickej tonzilitíde, nádor tonzily, krvácanie z mandle, špecifický zápal mandlí. Tonzilektómia sa vykonáva prednostne v celkovej anestézii, ak je pooperačný priebeh bez komplikácií, sú pacienti dehospitalizovaní deň po chirurgickom výkone.
  • Uvulopalatofaryngoplastiku – je chirurgický výkon, riešiaci problém chrápania. Pozostáva z odstránenia podnebných mandlí (ak sú prítomné), spolu s vyrezaním čapíka a prúžku tkaniva dolného okraja mäkkého podnebia, s následnou plastickou rekonštrukciou. Princípom operácie je rozšíriť priestor v oblasti mäkkého podnebia, podnebných mandlí a podnebných oblúkov. Používajú sa aj rôzne modifikácie ako je PPP (palatofaryngoplastika) ako aj UPPGP (uvulopalatofaryngoglossoplastika).
  • Septoplastiku – je chirurgický výkon, ktorý je indikovaný, ak má pacient jednostranne značne zníženú schopnosť dýchania cez nos, ktorá nie je spôsobená rastom nosových polypov, prípadne iným nálezom v nosovej dutine, blokujúcim prietok vzduchu. Cieľom výkonu je zlepšiť sťažené dýchanie cez postihnutú stranu nosovej dutiny. Vykonáva sa v celkovej anestézii, prístupom cez nosové dierky (v niektorých prípadoch aj endoskopicky). Pacienti sú dehospitalizovaní deň po výkone, ak je pooperačný priebeh priaznivý.
  • Funkčnú endonazálnu chirurgiu nosa a PND (FESS) – je chirurgická metóda využívajúca endonazálny prístup k patologicky zmeneným štruktúram v nosovej dutine a v prinosových dutinách pri použití endoskopickej techniky. Metóda FESS zahŕňa celý systém chirurgických výkonov, počnúc malými resekciami v kľúčovej oblasti stredného nosového priechodu až po kompletnú sfenoetmoidektómiu v prípade chronickej difúznej hyperplastickej pansinusitídy. Indikácie FESS sú napr. chronické zápaly nosa a prinosových dutín a ich komplikácie (chronická rinosinusitída s polypmi, antrochoánové polypy, retenčné cysty PND, mukokély PND, synechie v nosovej dutine atď.), malé korekcie deformít nosovej priehradky a benígne tumory.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021